fredag 5 juni 2015

Tidningen kommer inslagen i plast

Vänligen stryk mig från prenumerationen/utskicket av tidningen Allt om tidskrifter!

Tidningen kommer inslagen i plast. Jag vill inte bidra till plastförbrukningen i samhället och ber därför att er prenumerationsavdelning stryker mig från prenumerationen/utskicket.

Tack, tack.

A..

Inga kommentarer: