torsdag 10 maj 2012

H & M befäster livsfarligt skönhetsideal

Yvonne Brandberg är professor och medverkar i Cancerfondens forskningsnämnd. Hon har idag hörts på radio vid flera tillfällen med anledning av en debattartikel i Dagens Nyheter om H&Ms förskräckliga kampanj och om hudcancer.

På temat H & M befäster livsfarligt skönhetsideal skriver hon om modejättens annonskampanj med modeller som har solat sig riktigt bruna. Hon betonar de stora kedjornas ansvar i val av modeller, mm, eftersom det påverkar våra ideal. Modekedjans val av modeller förstärker farliga riktningar, i detta fall solandet i vårt land. Det riskerar helt enkelt att fler ser den solbruna färgen som ett ideal och med detta följer ökande cancerrisker.

"Vi beklagar om vi har upprört någon med vår senaste badkampanj. Det är inte vår avsikt att visa upp ett specifikt ideal, utan syftet är att visa vår senaste sommarkollektion. Vi tar till oss av synpunkterna och fortsätter diskutera detta internt inför framtida kampanjer.", svarar H&M:s presskontakt Charlotta Nemlin enligt Dn.

H & M är - eller säger sig vara - trots sin enorma storlek och möjlighet att påverka andras syn på skönhetsideal, inte medvetna om hur de påverkar människors syn på vad som är vackert eller inte. Det ter sig nästan makabert att de inte ser denna roll.

P4 Extra idag diskuterades frågan, med anledning av ovanstående. Linda Öhr Lernström, chefredaktör och ansvarig utgivare av tjejtidningen Veckorevyn, och själv drabbad av hudcancer  kommenterade där frågeställningen och angav att hon själv ändrat riktning efter att själv ha drabbats.

Linda Öhr Lernström ger uttryck för att det inte är H&Ms ansvar, eftersom det är ett kommersiellt företag. - Även om hon i nästa mening ger uttryck för att det vore fantastiskt om de gjorde det.

Summa summarum kan vi väl konstatera att H&M bidrar till unga och gamlas syn på hur kvinnor skall se ut. Det är många överens om. Men, hur kommer det sig att så många anser att det inte är kommersiella företags ansvar att se till konsekvenserna av sina annonser, avtal eller andra göranden så länge de håller sig inom lagens strikta råmärken?

Återigen.

Sverige får sälja vapen till diktaturer, eftersom det ryms inom lagens råmärken. Moral och mänskliga rättigheter står inte som något villkor, så därför bortser vi från det. Våra arbetstillfällen är viktigare än andra människors liv. Riksdagsmän får lön i evighet efter sina uppdrag - på orimliga villkor sett ur skattebetalarnas perspektiv. Det gäller bara att inte ta ut lön från sitt bolag. Moral kostar för den enskilde riksdagsmannen, så därför får det vara i sin ordning att låta skattebetalarna betala. H&M saknar ansvar för att de är ett kommersiellt företag. De behöver inte ens förstå hur de påverkar. Deras roll är bara att tjäna så mycket pengar som möjligt, inte att se sin roll som påverkare i positiv riktning. Telia säljer till diktaturer och tycker att det är ok. De är ett kommersiellt bolag, som inte har något ansvar för människors väl (mänskliga rättigheter). Det är bara pengarna som styr.

Ansvarsfrågan noterades också när Epstein med vän talade i P1 - där diskuterades bl a alkoholen och dess skadeverkningar, smuggling, mm. Frågan om ansvar diskuterades och jag hörde tonen i programledarskapet som indikerade att det inte var människornas ansvar att se sin roll i detta. Gick det så gick det, skit samma i resten. Med sorg hör jag hur radiopratarna synes finna det ok att bryta mot våra regler. Det får vara någon annans ansvar.

Hur kommer det sig att så många anser att kommersiella företag bara har ansvar för att vinstmaximera till sina ägare? - Att de inte har ansvar för vilka budskap de sänder eller för de brister de skapar med de produkter/tjänster de säljer?

Hur har vi det med moralen i vårt land?

A..


Dn 21 mars. Dn 10 maj.


Andra länkar. Knuff  -  Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comBloggportalen.se.   Knuff om cancerfonden - Brandberg -  .  Bloggare om moral - politiker ... Folkpartiet om trygghet & brottsbekämpning. Centerpartiet om borttsförebyggande arbete.

Inga kommentarer: