tisdag 15 maj 2012

Gör Färsna till naturreservat!


Mer än 15 000 personer besöker Färsnaområdet varje år – det är ett av de mest välbesökta natur- och friluftsområdena i kommunen. Färsnas natur- och kulturmarker är mycket värdefulla. Området saknar skydd och kommunledningen har, trots tidigare beslut, nu indikerat en vilja att exploatera området. Det oroar oss. Våra organisationer hoppas att våra ledande politiker snarast beslutar att bevara Färsna för framtiden. Det är mycket enkelt eftersom kommunen redan äger området. Allt som krävs är ett politiskt beslut.

Att Färsnas gammelskogar är värdefulla är känt sedan länge. Ett tips till dig som gillar att plocka svamp är att ta en tur i gammelskogen. Kalkhaltiga jordar i kombination med tidigare bete och begränsat skogsbruk har skapat en fin svampskog. Här kan man hitta den sällsynta svampen violgubbe och orkidén knärot. Nyligen har flera hotklassade svamparter upptäckts på markerna av Naturskyddsföreningen.

Färsna har också ålderdomliga kulturmarker. Ända sedan bronsåldern har människan brukat marken kring Färsna gård. I området finns vackra, ljusa bondskogar som ser ut som en stor del av Roslagen gjort tidigare och öppna marker med höga naturvärden. Här trivs Adam och Eva, kattfot, jungfrulin och andra ovanliga växter.

Färsna är oumbärligt för friluftslivet i Norrtälje. Området besöks av många som använder Roslagsleden, joggingspår, skidspår och stigar. 4H-gårdens pedagogiska verksamhet besöks av många barn och ungdomar. Naturskolans verksamhet ger skolelever naturupplevelser för livet. Allt detta kan man uppleva bara två kilometer från Norrtälje centrum.

Tätortsnära naturreservat och andra typer av skyddade områden är viktiga för våra möjligheter att få tillgång till frilufts- och rekreationsområden. Denna tillgång är av stor vikt för människors hälsa. Områdets närhet till staden och dess variationsrikedom gör det möjligt för olika kategorier av besökare – skolbarn, joggare, naturälskare, hundägare, traktorfantaster, politiker och många andra – att nå ett naturområde som har fantastiska värden ur många perspektiv.

Vi representerar organisationer som värnar om natur och friluftsliv. Tillsammans har vi mer än 3600 medlemmar i kommunen. Vi riktar detta upprop till de ledande politikerna i Norrtälje kommun och hoppas att ni omedelbart gör Färsna till naturreservat, i linje med de beslut som fattats vid sex (!) tidigare tillfällen av kommunfullmäktige, nämligen: 1991-12-16 Fördjupad översiktsplan för Färsna gård, 1992-06-29 Fördjupad översiktsplan Norrtälje stad, 1993-09-27 Fördjupad översiktsplan Storsten-Vingelebacke, 2000-02-12 Program för Färsna gård, 2004-03-29 Utvecklingsplan Norrtälje stad, 2004-04-26 Översiktsplan Norrtälje kommun.

Det är fantastiskt att ha ett så rikt naturområde nära Norrtälje. Vi vill ha denna unika oas kvar och vi är övertygade om att en stor majoritet av Norrtäljeborna tycker likadant. Att exploatera området vore att stjäla från våra framtida generationer. På tio år har inget nytt kommunalt naturreservat skapats i kommunen så nu är det hög tid. Gör Färsna, med gården, kulturlandskapet och hela skogen till naturreservat så att framtida generationer kan uppleva markerna!

Naturskyddsföreningen Roslagen, Per Bengtson (ordf)
Friluftsfrämjandet Norrtälje, Ronny Segevall (ordf)
RoslagensOrnitologiska förening, Tobias Nilsson (ordf)
Färsna4H, Ulf Eriksson (ordf)

- - - - - - - - - 
 
Artikeln är publicerad i Norrtelje Tidning idag, den 15 maj 2012. I webupplagan finns inte alla föreningar noterade som undertecknare.


Inga kommentarer: