torsdag 17 maj 2012

Det blir inte mer än det människorna vill, ser och förmår...

Man får ju ändå le, lite snett, när man läser protokollen och verksamhetsberättelserna från hembygdsföreningarna i närområdet.

Protokollen & verksamhetsberättelserna är så sparsamma att de nästan inte kan utläsas vad som har gjorts eller beslutats. Man har haft verksamhet där det berättats om spännande människor som spelat roll för bygden och som har gjort storverk för sig och de sina, men i anteckningarna kring året som har gått finns inte antecknat om vem man har talat. Man har lyssnat på någon som har berättat, utan att notera vad. Minns vi vad som har sagts, när det inte har dokumenterats? I verksamhetsberättelsen eller i protokollen ser jag inte heller vad som har gjorts med gården, inventarierna och de minnen de bär. Hur finner vi den informationen? Ligger den i var mans/kvinnas minne, eller finns dokumentation på annat håll. Om detta finner jag inget i de officiella dokument som når mina ögon.

Vilken är föreningens roll i bygden? Vilket ansvar har den att dokumentera hur den verkar?

Ja, föreningens roll är att verka utifrån de stadgar den har. Dess ansvar är att dokumentera och redogöra för hur och vad den har gjort. Men, det blir inte mer än det människorna vill, ser - och förmår. Det kan aldrig bli mer än så. Det är sålunda helt beroende av varje engagerad människas enskilda kraft - och den personens eget ansvarskännande och görande.

Jag tycker att det vore fantastiskt om hembygdsföreningarna och övriga ideella föreningar förmådde dokumentera all sin fantastiska verksamhet och alla de människor som verkar i & för föreningen. Det finns människor i föreningar som gör stordåd för bygden och föreningslivet. Det borde synas tydligt och mer. Både vad som görs och vem som gör.

I en av de föreningar jag verkar i finns en kassör. Hon gör ett riktigt bra arbete. Jag vet att hon också är kassör i andra föreningar, som t ex i en lokal Röda Kors-förening och i en hembygdsförening i kommunen. Hon månar därtill om en museiverksamhet för den nedlagda militära verksamheten på hemorten, där hon också finns med i styrelsekretsen. Kanske finns hon i fler styrelsen, som jag ännu inte känner till. Utan sådana människor vore föreningarna ingenting.

För mig & för andra i de föreningar hon verkar är hon riktigt guld värd. 

Jag vet att det i andra föreningar finns andra guldmedlemmar. Av dem vill jag se mer. Jag vill se och höra vad de gör, jag vill se och höra att de uppmärksammas och jag vill se och höra att de gläds åt det de åstadkommer.

Föreningslivet skapar mer till livet för oerhört många. Kanske behöver det synliggöras en aning mer.

Frågan då blir, i vanlig ordning - vem gör och hur?


Anette Grinde

*** *** ***


Länkar; * Hembygd.se  * Tidningen Ledungen. *  Sthlms län; Länsmuseets bildbank. * Naturvårdsverket (blanketter, mm). * Hembygdsföreningar i Sthlms län. * Folkminnesarkivet.  * Politometern.Intressant. *  Bloggkartan Norrtälje. *  Nyligen.se. *  Blogger.com * Folkminnen. * Läs även andra bloggares åsikter om  - hembygd - mm. * Släktforskning  * Norrtälje. * STF Roslagskretsen. *

Inga kommentarer: