måndag 10 oktober 2011

Fred. Utveckling. Mänskliga rättigheter.

Jan Eliasson talar om att fred, utveckling och mänskliga rättigheter måste finnas på plats i världens hörn. Det håller vi verkligen med om. Jan Eliasson talar väl.

Fred, utveckling och mänskliga rättigheter ger näring till varandra. De skapar möjligheter att minska fattigdomen, skapa möjligheter för familjer till försörjning och att ge våra barna och ungdomar möjlighet till skolgång.

Frågorna är intimt beroende av varandra. Väldigt många barn i världen far illa för att mat saknas och otillräckliga vatten- & sanitetsförhållanden skapar uttorkning, infektioner och sjukdomar som deras näringsdränerade små kroppar inte klarar.

Barndödligheten är stor när det brister i fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Krigen är fullständigt förödande för befolkningen. Barnen drabbas hårdast.

Mark, jordbruksredskap och djur skapar möjlighet för familjerna att lösa mat och försörjningsfrågan. Detta förutsätter också frånvaron av krig, våld och rädsla, och närvaro av utveckling.

Det gör oerhört ont att höra om alla barn som far illa genom brister i samhället, arbetskrav från ung ålder, frånvaro av mat och vatten, slag och våld liksom frånvaro av den viktiga skolgången. Detta måste ändras.

Barnens väl är vårt allas ansvar, även om de inte är våra egna barn. När länder och människor behöver hjälp och stöd för att säkra trygghet, då måste vi alla hjälpa till. Det finns inga skäl att låta bli.

Vi kan inte låtsas som att det inte är vårt ansvar. Världens barn och världens väl är vårt ansvar, såväl här nära som långt bort i främmande land.

Så. Nu drar vi vårt strå till stacken och bidrar till Världens Barn.

Sedan skall vi också ställa krav på att de organisationer som fått del av insamlingspengarna visar hur de har hanterat de medel de har fått. Några bidrag till mutor, korruption, onödiga kostnader, privata födelsedagskalas, m m vill vi inte se.

Men, nu först, skall vi bidra till detta. Njut av de välproducerade galorna. Bidra genom sms, telefonsamtal, plusgiro/bankgiroinbetalningar eller insamlingsbössorna på stan.

Vi alla måste nu göra - för alla barnens väl.

Anette Grinde

Inga kommentarer: