söndag 9 oktober 2011

Avdragsrätt för gåvor

Så.
Är avdragsrätt för gåvor till ideella föreningar på väg in i vårt skattesystem? Ja, det ser ut så. Tyvärr.

Vilka föreningar ingår?
Vilka föreningar ingår inte - d v s utesluts?
Vem gör valet?
Hur ser kontrollen ut för dessa föreningar?

När avdrag medges på skatten eller när staten ger bidrag till verksamheten så är jag delaktig i givandet. Det vill jag inte vara med mindre än att jag vet att organisationen bedriver en ren verksamhet, där samhällets alla lagar och regler följs och där moralen har en hög ribba.

Om du väljer att bidra till Röda Korset, Rädda Barnen eller Diakonia - så är det din sak. Inte min. När jag väljer att ge till dem eller till någon annan ideell förening, så är det min sak. Inte din.

Min inställning innebär, för mig, ett absolut nej till skatteavdrag för gåvor till föreningar. Inriktningen är egal. Skatteavdrag, nej.

De ideella föreningarna är oerhört viktiga. Samfunden, biståndsorganisationerna, idrottsföreningarna, schackklubbarna, fotoföreningarna, frimärksföreningarna och kulturföreningarna står för oerhörda värden - de skapar unika och fantastiska förutsättningar för människor ur mängder av perspektiv, men det är och får inte vara en skattefråga om/hur vi skall bidra till de ideella föreningarna och frågorna de har på sin agenda. Det är mitt val, utifrån mina värden och var jag lägger mina prioriteringar.

Om staten vill styra medel till biståndsorganisationerna eller en specifik typ av föreningar är det bättre att de betalar medel direkt till de organisationer som kan söka/få medel från statens budget (t ex för bistånd, allmänna arvsfonden, mm). Ansökan, verkliga projekt och en riktig uppföljning kring såväl kvantitativa frågor som kvalitativa sådana - med en ordentlig och tydlig revision som krav, måste naturligtvis finnas på plats.

Nej, jag vill inte se att skattepengar går till ideella organisationer genom skatteavdrag för enskilda personer. Människorna bör göra sina egna val utifrån omsorg och värdegrund, inte utifrån plånbok kopplad till skatt.

För övrigt är mängder av de ideella föreningarnas verksamhet alldeles fantastiska. Samfundens och biståndsorganisationernas likaså.

Anette Grinde

Inga kommentarer: