söndag 15 augusti 2010

ROT och RUT - ett riktigt gissel för företagarna...

Låt mig först slå fast att Rot- och Rutavdraget är ett bra avdrag för den som har att nyttja avdraget. Men - det är ett riktigt elände för den som har att administrera skattefrågan/avdraget i företagsledet.

Regelsystemet ser ut så att det är företagaren som har att rekvirera privatpersonens skattepengar, som betalning för den faktura som omfattar en tjänst för privatpersonens räkning. Det är en absurd omväg för företagaren.

Regelsystemet leder till ett avsevärt administrativ merarbete för företagaren, det leder även till en skatterisk, som hantverkare inte bör ställas inför, och det leder till att fakturor som normalt betalas på 15 dagar nu kan ta över 2 månader att få betalt för.

I regelsystemets inledningsskede lovade skatteverket utbetalningar inom 10 dgr. Vi kan nu konstatera att de befinner sig "100 år" ifrån det löftet idag.

Systemet har även uppmuntrat bedragare att försöka få ut skattepengar på privatpersoners bekostnad.

Så. Vad tycker politikerna som idag kandiderar till riksdagen om den undermåeliga fakturamodellen som idag ryms i Rot/Rut-avdraget? På vilket sätt underlättas företagarnas vardag av detta regelsystem?

Finns det egentligen ett enda gott skäl att lägga proceduren på företagarna? Vilket är i sådant fall detta?

Anette Grinde

Inga kommentarer: