måndag 16 augusti 2010

Teamledningsbyte...

Ja, snart är det dags för teamledningsbyte i vår grupp.

En kvinna tillfrågas för teamledarrollen, och hon har att fundera kring medlemskoordinator, informatör och besöksvärd.

I vår förra teamledning fanns bara män. I den som kommer efter denna kommer det bara att finnas kvinnor.

Är det så, att vi väljer utifrån vårt eget kön?

Eller är det så, att vi ser kompetens på ett annat sätt?

Jag blir ändå lite förundrad, när jag ser och hur vi väljer. Hur vi ser framgångsfaktorer, förutsättningar, kunskap och medverkan.

Jag är glad - för den teamledning som går på sitt uppdrag den 1/10...Jag är oxå glad för den teamledning som finns idag. Jag gillar den nuvarande, och ser fram emot nästa.

Anette Grinde

Inga kommentarer: