söndag 15 augusti 2010

AB med lågt aktiekapital...

Så. Det är numera, sedan april, tillåtet att bilda bolag med 50 000 kr i aktiekapital. Snart är det oxå tillåtet att driva dessa bolag utan insyn av revisorer.

Aktiebolag skall generera ett skydd, såväl för den äger bolaget som för den som gör affärer med bolaget. Ett aktiebolag som startas med en viss storlek på aktiekapitalet måste generera ett postivit resultat.

Ett aktiebolag som, genom förluster, förbrukat 50% av aktiekapitalet riskerar ett personligt betalningsansvar. Den risken, det faktumet, kan inträda väldigt tidigt i bolagets levnadstid. Ett bolag i nystartsprocess har ofta avsevärda kostnader - då förbrukas ofta en stor del av kapitalet. Och då uppkommer risken för det personliga ansvaret. Skälet till att bilda ett aktiebolag är ofta just att undkomma det personliga betalningsansvaret.

Kunskapsbrist. Nyföretagare utan helhetsbild. Regler som syftar till att underlätta, kan ibland istället stjälpa. Kanske är bolagsreglerna, med låga aktiekapitalkrav och med frånvaro av revisionsregler, sådana regler som stjälper istället för hjälper.....

Jag undrar vad respektive parti egentligen tycker, var för sig, om dessa regler....

Är dessa tänkta att underlätta företagandet, eller är de tänkta att sätta företagare i klistret?

Anette Grinde

2 kommentarer:

Jenny sa...

Jag kan ha missat det viktiga i det här inlägget, men hur kommer det sig att du stavar också med oxå? Jag tycker det är konstigt..:)

Anette Grinde Lundeberg sa...

Ja, visst är det så - men läs inlägget igen och reflektera över frågan....