torsdag 29 april 2010

Svart vår på Roslagens vägar...

I Norrtelje Tidning den 29 april 2010 kan vi läsa om den svarta våren som påbörjats i våra trakter.

Av vikt för motorcyklisterna är att göra en "avrostning" när våren nu är här - öva, öva och öva igen - hur det är att köra i den nya miljön. Det är många månader sedan vi körde sist. För några är det flera år sedan sist.

Öva hur hastigheterna är, hur det är att bromsa med fram och med bak, betänk grus och se alla övriga trafikanter. Håll hastigheterna, gärna i underkant. Och övra bromsning i olika hastigheter.

Om det är någon risk alls i din hantering av ditt fordon - öva inte där det är andra trafikanter. Öva då där du är själv och utan fara för andra.

A ...


Inga kommentarer: