lördag 17 april 2010

Det känns helt oviktigt vem som vinner debatten....

15 april 2010.

Jag lyssnar en stund på en riksdagsdebatt och förundras. Tonerna är upprörda och någon säger att det är upp till lyssnaren att begrunda vem vunnit debatten. Det känns helt oviktigt vem som vinner debatten. Det känns däremot viktigt att vår riksdag gör sitt yttersta för att besluta om åtgärder som skapar fler arbetstillfällen och nya, livskraftiga företag.

Det talas om Rut. Vänsterblocket talar om att agera för att ta bort arbetstillfällen som finns i hemtjänstsektorn, med hänvisning till att de inte önskar ge skattesubventioner till Östermalmsdamer. De talar ingenting om alla de kvinnor som riskerar att bli av med sina arbeten. De talar inte om de människor som riskerar utanförskap. Människor som inte får behålla sina arbeten för att marknaden riskerar att vika om bestämmelserna som rör Rut dras undan. Dessa människor är de som bör ses, liksom den lättnad som bestämmelserna kan ge för t ex äldre människor, barnfamiljer och andra som ser hjälpen i hemmet som värdefullt.

Rot & Rut ger arbetstillfällen och nya företag. Arbetstillfällen och nya företag är inte att förakta. Det är något av det som driver vårt samhälle framåt. Det är något av det som skapar tillväxt och social delaktighet för människorna. Rot & Rut är sådant som hjälper arbetstillfällen och nya företag framåt. Det skapar vitt i stället för svart. Det är definitivt inte att förakta.

Vinnare är den som fattar beslut som underlättar för företagarna att rätta sig efter regelsystemen. Den som gör reglerna lätta och smidiga. Och inte så rysligt ansvarsfyllda och dyra. Det är sådant som skapar fler arbetstillfällen. Vita arbetstillfällen, som skapar medverkan i de sociala systemen för människorna som finns på dessa arbetsplatser. Vinnare är den som driver sådana företag och som kan anställa människor som skapar mervärden för sig själva och sin omgivning.

Eller. Fantastiska är människor som skapar nya företag och nya arbetstillfällen. Och de som skapar förutsättningar för att detta skall kunna ske. Vinnare är de som får ett nytt jobb tack vare detta.

A ...

Inga kommentarer: