tisdag 20 april 2010

Se oss - snart är vi ute på vägarna...

Våren är här och snart är vi ute på vägarna. Det har börjat så smått och snart har våren nått hela landet runt. I söder och en bit uppåt har vi redan sett motorcyklister och det står inte på förrän de finns i hela vårt land. Låt oss hjälpas åt, så att det inte händer onödiga olyckor.

Observera motorcyklarna på vägarna. De färdas i motsvarande hastigheter som fyrhjuliga fordon - och de färdas därmed inte med mopedernas hastighet. Beakta dem och betrakta dem, för att lättare kunna bedöma avståndet när du möter dem, när du kommer ifatt dem eller när de kommer ifatt dig. Hasta inte - betrakta med nogsamhet. Utan att tappa uppmärksamhet i trafiken.

Varje trafikant har ett eget ansvar. Så också motorcyklisterna. Avrostningsaktiviteter med likasinnade, kurser hos t ex SMC eller andra mc-föreningar, övning på mindre trafikerade vägar på vårkanten, bromsprov och en skarp uppmärksamhet i trafiken är av vikt. Det ligger i motorcykisternas egna intresse att vara uppmärksamma, men det är också av stor vikt att deras medtrafikanter är det. De är ju inte helt ensamna i trafiken.

Vi ber om er uppmärksamhet. Se oss. Se oss motorcyklister. Vi vill färdas i trygghet i trafiken. Tillsammans med övriga trafikanter. Lungt och säkert. Med hänsyn till gällande trafikregler.

Läs gärna mer om SMC.s kampanj - Se oss - på SMC.s hemsida - http://www.svmc.se/.

A ...

Inga kommentarer: