lördag 18 januari 2014

Varför behöver männen inte ta ansvar för sina egna handlingar?

Så har det rapporterats om en våldtäkt i Indien. Igen. Denna gång är det en 51-årig dansk kvinna som råkat illa ut i New Delhi. Kvinnors situation i Indien är svår, deras utgångsläge är orättvist och fasansfullt. Det behövs många röster för förändring. Det behövs en avgörande förändring i landet, där många är involverade som aktiv kraft.

Vi hör också, dagligen och från olika håll, rapporter om våldtäkter och övergrepp här. Samma förändring behöver alltså här, i vårt eget land. Det land som sägs vara ett tryggt land för kvinnorna visar sig vara ett mycket otryggt land. Vi läser igen och igen om övergrepp och våldtäkter, där männen inte behöver stå sitt kast. Där signalen blir att det är ok att tvinga unga kvinnor till sexuella handlingar de inte vill vara med om. Männen blir ofta frikända i vårt rättssystem, som att det är ok att bruka våld och tilltvinga sig kvinnors kroppar utan konsekvenser.

Varje mor & far, liksom mor- & farföräldrar, behöver fostra sina barn & barnbarn i grundläggande mänskliga rättigheter. Det behöver också andra släktingar, vänner och skolan göra, liksom lagstiftning och media. De behöver berätta att kvinnorna äger sina egna kroppar och att männen inte på något sätt äger rätt att tilltvinga sig dessa. De behöver berätta att kvinnor och män har samma rättigheter. De behöver berätta för barn, ungdomar och vuxna att det inte i någon form är acceptabelt att någon får dela sin njutning med en annan människa, utan ett explicit och tydligt ja från den andra parten. De behöver berätta att det inte är acceptabelt att trakassera någon för sitt kön eller sin läggnings skull.

Kvinnor har rätt, liksom män, att själva bestämma hur de skall vara klädda, på vilka gator de vill vandra och under vilken tid på dygnet de vill vara ute. De - vi - skall kunna känna trygghet, inte rädsla, för de män vi möter. Det spelar inte någon roll hur vi är klädda eller vilken tid på dygnet vi är ute. Vi har fortfarande samma rätt till vår egen kropp. Ingen annan har rätt till den, utan ett tydligt och frivilligt frambringat ja.

Det kan aldrig vara en kvinnas fel om en man inte kan kontrollera sig. En kvinnas klädsel eller hennes val av plats saknar betydelse. Ja, visst kan det vara bra med ett visst mått av självbevarelsedrift, från kvinnans synvinkel. Alltså en insikt om att det finns män som saknar insikt om att de inte har rätt att kräva tillgång till en kvinnas kropp. Och att det kan vara att utmana ödet att klä sig alltför vackert eller att vandra på ensliga platser. Det är ändå inte en kvinnas fel om en man, eller flera tillsammans, inte kan kontrollera sig.

Förklaringar, undanflykter, beskyllningar som lägger skuld på en kvinna som utsatts för våld, sexuella övergrepp, våldtäkter, mm - med andemeningen att kvinnan får skylla sig själv för att hon vandrat på fel plats eller varit klädd på ett visst vis berättar att männen inte behöver ta ansvar för sina egna handlingar. Män får inte frestas av kvinnan, för män klarar inte att förhålla sig till sina egna reaktioner.

Hur kan en kvinna lastas för en mans övergrepp? Varför behöver männen inte ta ansvar för sina egna handlingar? Varför skall jag och mina medsystrar i världen behöva vara rädda för våld och övergrepp?

Varför?
 
A..


Aftonbladet. Svd. DN. DNExpressen. Svd. SvtDet är dags för en samtyckelagMer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar  - Belinda Olsson -  Mänskliga rättigheter - Aftonbladet Åsa Linderborg - Aftonbladet. Expressen. Dn. Roks. Dn. Svd. Politometern. FI.

Inga kommentarer: