söndag 12 januari 2014

Tröskning (Indien)

Tröskning är processen där man skiljer kärnan från axet i till exempel spannmål, (eller andra grödor) rensas från höljet (agnar) som omger den. Tröskning är första steget efter skörden där säden bearbetas före skakverket och vindsiktningen, som skiljer stråna och agnarna från kärnan. Det skedde förr genom att säden blev slagen med en slaga på en loge. En annan traditionell metod för tröskning var att låta åsnor, hästar eller oxar gå i cirklar på säden utlagd på en hård yta. I utvecklade områden sker den mesta tröskningen mekaniskt, vanligen i form av en skördetröska, som skördar, tröskar och vindsiktar säden på fältet. Golven i trösklogarna gjordes täta och släta, så att inga korn skulle gå till spillo, eller ligga kvar och dra till sig möss. Golven lämpade sig således för logdans. (Wikipedia)


Foto; Anette Grinde - 20130223 Orissa, Indien.
Tröskning av ris.

Foto; Anette Grinde - 20130203 Andhra Pradesh, Indien.
Tröskning av kryddor.Foto; Anette Grinde - 20130216 Andhra Pradesh, Indien.
Tröskning av kryddor.
Foto; Anette Grinde - 20130303 West Bengal, Indien.
Tröskning av ris.

Ja, vi kan konstatera att våra världar är helt olika. Det som hände här för många decennier sedan händer nu i andra delar av världen. Utvecklingen i Indien står inte i paritet med utvecklingen hos oss, åtminstone inte för alla. Det finns många som sliter med människo- och handkraft, utan maskiner och verktyg. Vi lever i samma värld, men med helt olika förutsättningar.

Tröskningen kan ske på olika vis, ser vi när vi reser i Indien. Längs den östra kusten ser vi t ex när de slår riset mot en träställning, ett tidsödande och fysiskt krävande arbete. Vi ser också när de med man/kvinnokraft aktivt drar runt i det som skördats för att få loss kryddhöljena på den presenningen som ligger under eller när en traktor eller oxkärra drar runt i detta, för att på samma vis skilja ut det värdefulla i grödan.

Ett annat sätt är att lägga grödan på vägen och låta trafiken sköta tröskningen. Trafiken kör över grödan, som sedan samlas upp av kvinnor och män vid vägkanten. Det sopas, vänds och samlas allteftersom i säckar och tas om hand. Jag tycker själv att det känns vanskligt att köra över detta, men det är själva meningen med att det ligger på vägen. Det är sålunda dumt att där cykla eller köra i kanten i stället för tvärs över.

Ja, det är oerhört intressant att se skillnaderna mellan våra länder. Hur olika våra förutsättningar är och hur mycket jag har att lära genom att besöka andra länder. Det ger onekligen nya perspektiv.

Anette Grinde
Förundrad IndienresenärLänkar & sånt;  
Intressant.  Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seBlogger.comKnuff bloggar.  Knuff om Indien -  Wikipedia - NE - 

Inga kommentarer: