lördag 11 januari 2014

438 dagar

438 dagar – vår berättelse om storpolitik, vänskap och tiden som diktaturens fångar.
Johan Persson & Martin Schibbye
Förlag; Offside Press Ab - Filter
2013

Det tog tid innan jag lyckades komma igenom de första femtio sidorna i boken, men sedan blev jag fast. Helt fast. Fångad av orden, av Johan och Martins berättelse, tvangs jag läsa till de sista orden var sagda och de var ute och hemma igen även i boken. Jag lider med Linnea likväl som jag lider med Johan och Martin. Jag undrar om de nu, en rätt lång tid senare, har tagit sig ur våndan av vistelsen och berättelsen och hittat nya sätt att kanalisera sin längtan till ord och bild från viktiga områden på. Kanske har det nu blivit svårare för dem att åka till denna typ av länder, när de skapats en sådan enorm uppmärksamhet kring deras vistelse och förehavanden. 

Det som började som en allvarsam reportageresa, som inte gav den utveckling som tänkt, skapade många diplomatiska förvecklingar och en mycket stor uppmärksamhet gentemot ett land som tar journalister till fånga för att hindra ordet och bilden från att höras eller synas. Ordet och bilden, det som gör att världen har en möjlighet att bli bättre. Det som kan sätta oegentligheter och möjligheter i ljuset. Ja, det finns fler journalister som sitter fängslade för sina ord och bilder just här, men också på många andra platser i världen. Det finns många som inte har samma uppmärksamhet och fokus från anhöriga och media eller kompetenta ambassadörer i sin närhet. Alltför många sitter kvar, utan särskilt ljusa framtidsutsikter. Johan och Martins bok är en mycket viktig källa för reflektion ur flera pespektiv; hur viktig journalistiken är, hur planeringen kan slå fel, hur människor har det i andra länder, hur diplomatin spelar sitt spel, hur rättsväsendet ser ut, hur fängelset fungerar, hur vakterna utvecklas, hur pengar och makt påverkar människor, hur människor fungerar i fångenskap, hur viktig sammanhållningen är och att vi inte skall ge upp. Det är viktigt att se hur frånvaron av demokratigrunden – yttrandefrihet – påverkar människorna och vår frihet. Och hur den skapar rädsla.

Å ena sidan tycker jag att det är viktigt att vi följer varje lands lagstiftning, å andra sidan är det oerhört viktigt att berättelserna kan sättas på pränt. Det är viktigt att berättelserna kan berättas, så objektivt det är möjligt. Och nej, inte till vilket pris som helst. Men ja, de måste kunna berättas. Det måste finnas journalister som kan, vill och vågar, även när det ter sig hopplöst och juridiken säger nej. Hur blir vår värld annars?

Jag finner denna bok vara viktig. Läsvärd och viktig. Det är en bok som skapar frustration, nya tankar och uppmärksamhet. Jag kan naturligtvis inte ta ställning för om det var rätt eller fel av dem att åka dit  – det var deras önskan att berätta viktiga historier, deras beslut och deras kunskap som förde dem dit. Det var deras önskan, och förmåga att inte ge upp, som till slut också tog dem ut därifrån, tack också vare mycket god hjälp av t ex Jens Odlander.

Jag hoppas att Johan Persson och Martin Schibbye fortsätter vandra på frihetens väg. Friheten för ordet och bilden, friheten för människorna, friheten för att sätta besvärligheter i tryck – ja, att de  använder sin förmåga till att beskriva viktiga situationer i ord och bild även fortsättningsvis.

En bra bok. Läsvärd. En sådan som skapar många nya tankar.

Anette Grinde   

Inga kommentarer: