lördag 25 januari 2014

Second Hand - Pingstkyrkan Norrtälje. Med beröm godkänt.

Med beröm godkänt, tänker jag, när jag hör orden från företrädare (Joy & Lennart) från Pingstkyrkans second-hand  i Norrtälje.

Verksamheten hjälper ett stort antal människor till ett drägligare liv, i olika grad och på olika sätt. De bidrar med insatser i Norrtälje kommun, men också i andra länder. Förutom detta bidrar de till arbetstillfällen och praktikplatser. De ger också oss alla en möjlighet att återanvända prylar, möbler, kläder, hemtextil, mm, genom sin försäljningen och genom sina låga priser. Det i sig, tillgängligheten och de låga priserna, bidrar till ett bättre återanvändande av saker. Det bidrar därmed också till en bättre miljö, med mindre slutlig förbrukning (släng) av saker.

De betonar att överskottet inte går till kyrkans verksamhet, utan istället till deras sociala verksamhet.Jag förstår att betoningen är viktig, eftersom givandet kan reduceras och ifrågasättandet kan öka om man tror att överskottet bara går till kyrkans grundverksamhet. Utan givare av återanvändbara prylar kan verksamheten inte bedrivas. Verksamhet, som skapar plus för så många. Den gör mig varm långt in i mitt hjärta. Jag blir nästan gråtfärdig när jag hör om det väl den gör.

Verksamheten ger, som sagt, återanvändning av användbara prylar. Prylar som därmed får ett nytt liv, ger ny glädje, för någon annan. Verksamheten ger arbetstillfällen och praktikplatser. Den ger en meningsfull plats att idka ideellt engagemang på. Den ger ett mervärde genom vänlighet och omsorg - genom att vara en bra arbetsplats. Och den ger ett relativt stort överskott som kan lämnas vidare till flera goda biståndsprojekt, dels i egen form eller genom förmedlande genom andra kvalificerade organisationer och dels i samarbete med PMU (Pingstmissionens Utvecklingssamarbete).

En stor stjärna i kanten till Pingstkyrkan i Norrtälje, för den kraft och glädje de lägger i detta projekt.

Anette Grinde
Inga kommentarer: