fredag 17 januari 2014

Högbo bruk, strax norr om Sandviken...

Skidåkaren säger att Högbo bruk, strax norr om Sandviken, har fina skidspår. Då åker vi dit, svarar jag utan tvekan i tonen. Det känns ju lite roligt att besöka en plats som tidigare varit i en släktings ägo (även om uppgifterna verkar gå isär något om när ägandet låg i tiden). Skidåkaren får skida på de nya skidorna, i de iordningställda spåren och jag får väl ta med mig springskorna för en runda i kvarteren. 

HÖGBO BRUK
Berättelse av Länsmuseet Gävleborg (saxat från http://www.platsr.se)

På platsen anlades 1634 en stångjärnshammare. År 1659 fick Olof Larsson och Jakob Andersson Höök från Gävle privilegier för en ny hammare för tysksmide samt för en masugn, som uppfördes vid Edsken, västerut, vid gränsen mot Dalarna. 

Systrarna Bröms ägde bruket fram till 1736 då det övergick till Hans Hierta. Hans maka Katarina Cederström blev tidigt änka och övertog då ledarskapet. 1856 såldes egendomarna till Gävlefirman Elfstrand & Co. En av delägarna var konsuln Göran Fredrik Göransson, som vid Edskens masugn år 1858 lyckades utförda världens första bessemerblåsning i industriell skala. År 1862 bildades Högbo Stål- och Jernverks Aktiebolag, för att utveckla ståltillverkningen vid det nya järnverket i Sandviken. Några år därefter såldes Högbo bruk till August Lundeberg som skötte det från sitt säte i Forsbacka. 1913 köptes det av dåvarande disponenten vid Sandvikens Jernverk. Sandviken stad övertog bruket 1945. Idag utgör Högbo bruk en välbesökt kulturhistorisk fritids- och rekreationsmiljö.

A..


Inga kommentarer: