onsdag 31 mars 2010

Bo Magnusson skriver att Rutavdrag strider mot...

...sunda marknadsvillkor (Norrtälje Tidning 31/3 2010) . Han förordrar att Rut och Rot tas bort.
Rot och Rut, som sammanfattas Hus i Skatteverkets och lagstiftarens terminologi, genererar arbetstillfällen. Arbetstillfällen som tar människor från utanförskap till medverkan och delaktighet. Det skapar arbetstillfällen för människor som annars skulle gå arbetslösa. Det skapar nya företag med drivkraft och engagemang.

Anställning och lön skapar genererar källskatter och arbetsgivaravgifter till staten. Det genererar därtill intäkter i form av mervärdesskatt och inkomstskatt på den försäljning/tjänst som utförs för att anställningens kostnader skall kunna betalas.

Hustjänsten som genererat en anställning eller ett nytt företag tar även bort en, eller flera, personer från arbetslöshetens, sjukskrivningens eller socialtjänstens konto. De konton som bara är negativ tyngd i såväl samhällets som personens kassa och generella välmående.

Rot/Rut ställer krav på företagarna. De anlitas om de kan visa att de driver ett företag, att de har F-skatt och att de törs synas av Skatteverket. Detta krav omvandlar en hel del tjänster från svart till vitt.

Magnusson hänvisar till marknadskrafterna och irriterar sig över reformen. Ja, det ser inte riktigt ut som om marknadskrafterna klarar att själv reglera marknaden på ett smakfullt sätt. Det är ju ett problem. Då behövs Rot/Rut. Det är inte acceptabelt att så många kan eller tvingas arbeta svart.

Rot/Rut skapar uppmärksamhet kring arbetsvillkor och kring prissättning. Det skapar medvetenhet och en hel del ansvar hos medborgarna. Det skapar därtill mer tid för familjerna, renare och trivsammare hem, fler byggnationer och därmed vård av fastigheterna, mm. Det skapar helt enkelt positiv kraft.

Varje gång jag hör argument emot Rut/Rot, så talas om att avdraget kommer rika till del. Jag hör inte motståndarna tala om de arbetstillfällen som skapas, de människor som annars hamnat utanför och de nya företag som genererar vita arbeten istället för svarta. Jag undrar varför.

Att ta bort Rut och Rot vore helt enkelt riktigt dumt.

Anette Grinde

Inga kommentarer: