måndag 15 mars 2010

Aung San Suu Kyi stoppas....


Aung San Suu Kyi stoppas av ny lag, läser jag i DN den 11 mars. Den styrande militärledningen i Burma stiftar nya lagar för att hindra demokratin. Man fängslar de som försöker och stiftar sedan lagar för att hindra de som fängslats att vara delaktiga i viktiga demokratiprocesser.

Jag ber att världens alla folk ställer sig upp unisont och berättar för Burmas militärjunta att detta inte är demokrati eller förenligt med mänskliga rättigheter.

Jag ber att vi inte låter tystnadens diplomati råda utan låter varje röst höras. Använd din röst för att uppmärksamma alla de som försöker skapa mervärde för sina medmänniskor, som Aung San Suu Kyi till exempel. Använd din röst för att fler skall kunna verka och göra.

A Grinde

Inga kommentarer: