måndag 8 mars 2010

Rör inte Rut...

Det skrivs och det debatteras. Det ordas åt olika håll, med olika skäl och med olika styrka. Varje sten skall vändas och luftas. Det är bra med debatt. Det är glädjande med debatt.

Vad gäller Rut kan konstateras att det är till glädje för många människor. Det skapar mervärde. Det skapar möjligheter och hjälp. Det skapar tid och arbetstillfällen. Man blir riktigt glad över att Rut finns. Vi ser att Rut är tillgänglig för ung och för gammal, för fattig och för rik. Vi ser att det omvandlar svart till vitt och att människor går från utanförskap till medverkan i samhället.

Rut är skarp. Rut vill vi gärna ha kvar.

Anette Grinde

Inga kommentarer: