tisdag 10 maj 2016

Stockholms FN-förening inbjuder till seminarium om Västsahara....

Anteckningar från seminarium den 10 maj 2016 - Sthlm. Stockholms FN-förenings seminarium om Västsahara. Tre kvinnor från Kommittén för västsaharas kvinnor berättar om en resa & ett projekt i de västsahariska lägren. 

Spanien hade kolonialiserat Västsahara.

1960-73; FNs deklaration om avkolonisering - arbetet kom igång för att upphöra med detta.
När Spanien lämnar Västsahara går Marocko och Mauretanien in istället.
1975; ockupation - den gröna marschen; mängder av marockaner kom in i landet, skattelättnader för marockaner, mm
1975; domstolen i Haag - Västsaharier har rätt till landet. Marocko stannade. Mauretanien lämnade landet.
1981-1987; muren byggs, minerad och kraftigt övervakad.
1979; FNs fredsplan; Marocko måste lämna området. Västsahara representeras av Polisario. Det skall inledas med en folkomröstning, men denna har ännu inte hållits. Marocko förhalar detta.
1991-idag; MINURSO = FN har ett uppdrag att övervaka vapenvilan.
Marocko vill inte släppa Västsahara ifrån sig, för att området har mycket stora och värdefulla naturresurser.

Flykten
Mest kvinnor och barn flydde ut i öknen, till områden som inte är/var bebodda. De första tälten byggdes av kvinnornas sjalar, senare byggdes husen av sand. Kvinnorna har haft en mycket viktigt del i uppdraget att organisera lägret.

Marocko kallar muren för en defense-wall (säkerhetsmuren). Västsahara kallar den för shame-wall (skämsmuren).

Frankrike och USA blockerar frågeställningen i FNs säkerhetsråd, vilket gör att det är svårt att komma vidare.

Kommittén för Västsahariska kvinnor skapades 1998. Den har 10 medlemsorganisationer. Målet för kommittén är att stötta kvinnor och barn i lägren och skapa opinion - för ett fritt Västsaharierna. Kommittén har sökt pengar från Svenska Institutet för en förstudie kring ett projekt i Västsahara. De har nyligen besökt området.

SADR - Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken. Flyktinglägren ligger i Algeriets öken.

Situationen i flyktinglägren; människorna har bott i flyktinglägren i 40 år. Husen är byggda av sand, de raseras om regnen är för kraftiga. Flyktinglägren är helt beroende av bistånd. Anemi, lågt blodtryck och diabetes är vanliga sjukdomar som härrör från de brister i kosten som uppkommer när de är helt beroende av bistånd.

Skola och utbildning har varit tydligt prioriterad av kvinnorna. De har en 6-årig grundskola för barnen, med möjlighet till vidareutbildning t ex i Algeriet, Libyen, Spanien och Kuba.

En av medlemsorganisationerna är S-kvinnor i Sthlm. De har bedrivit en skola i ett av lägren (Olof Palmes skola). Myndigheterna bestämmer vilka som får bedriva verksamhet, vilket gav problem att driva skolan. S-kvinnor i Sthlm stad lyckades övertala finansiärer att driva skolan vidare. Skolan har nu kunnat drivas under många år. Skolan är byggd med en stor aula, vilken används flitigt när man har kongresser i området. Skolan riktar sig till unga kvinnor. Man läser t ex arabiska och spanska. Ibland läser man engelska också, men det är beroende av tillgång på lärare. Matte, foto, vävning, administration, it, mm - finns som ämnen på skolan. 70-100 kvinnor/år, går i denna skola.

Vardagslivet i lägren är hårt.
Sanden, de stora regnen kommer och förstör. De bor i tält eller i sandhus. Västsaharierna spelar gärna spel - de har ett hemgjort spel som är gjort av små pinnar, stenar och sand. De har en fin sed, där Västsaharierna dricker mycket te. De har en fin liten ceremoni, man skall dricka tre koppar som tillsammans symboliserar livet, kärleken och döden.

Mat & vatten. 
De har kameler och getter, dessa kan ätas och skinn kan nyttjas.

Projektet.
De inledde besöket med att tala om relevanta delar av kvinno- och barnkonventionen samt resolution 1325. Vi talade om makt och jämställdhet. De har kommit en bit, men har ändå en god bit kvar. Förstudien handlade om kvinnornas möjligheter att bli självständiga ekonomiskt. Projektet handlar om att undersöka vilka traditionella handarbetsvaror som kunde utvecklas för att sedan säljas i lägren och till besökare. Under besöket försökte de finna kvinnor som var intresserade av att delta i projekten, skapa handarbetsvaror med både nya och traditionella arbetssätt.

Det handlar mycket om att skapa sysselsättning för kvinnorna. Projektet får inte leda till att stora kvantiteter tillverkas som skall säljas utanför lägret. Många män går med i Polisario och är med i militären, bl a för att ha en sysselsättning. Tristessen är annars förödande.

Vad skall vi fokusera på och skriva i nästa projektansökan?
Mediateknik? Hur man får mer makt till kvinnorna? Tvål? Smycken? Olja till håret? Tillverka krämer till hudvård? Mattor? Att få sy? Skinnhantering?

Vad gör vi härnäst? 
Kommittén kommer att söka medel för att fortsätta detta projekt, det är dock inte klarlagt när.

Det var en stor besvikelse att Sverige inte har erkänt Västsahara.  Hur kommer Sverige - och de organisationer som verkar där - vidare i solidariteten för dessa människor?

A..

Länkar med koppling till Västsahara; 
Fosfat.
Västsahara.
Emmaus Stockholm.
Stockholms FN-förening.
Kommittén för Västsaharas kvinnor.

Inga kommentarer: