söndag 22 november 2015

Ickevåld, ickevåld och inget annat än ickevåld....

Vad är gemensamt för de som är företrädare för ickevåldet?

Mod.
Kreativitet. Innovativitet.
Engagemang.
Medkännande. Empati.

Detta är egenskaper som binder oss med andra människor. Kan vi öva upp dessa egenskaper så att också vi blir duktigare i nyttjandet av ickevåldet, kan ägna oss åt det och sprida det bättre? Kan alla ägna sig åt ickevåldsaktiviteter som förändringsmetod? Är det önskvärt att alla ägnar sig åt ickevåld eller förändringsarbete?

Vill du vara en förändringskraft i samhället eller vill du vandra i massans spår, tillhöra strömfåran?

Vilken fråga vill du driva? Alla, eller en eller få? Vill du driva den ensam eller tillsammans med någon annan? Hur hittar du denna?

Hur många skall man vara? Skall man vara två eller tvåhundra? Hur kan man skapa kontakt med tvåhundra? Är det kanske lättare att börja med två?

Jag gillar tanken på att vi - jag - skall leva det liv jag vill att världen skall leva, alltså fredligt, ekologiskt, djur-, natur- och människovänligt. Leva så, och sprida tanken om detta till fler. För att jag och/eller min livsstil skall kunna vara en förebild eller en väckarklocka måste jag tala om den, låta fler veta att, hur och varför. Jag måste leva freden eller det budskap jag vill visa. Jag måste också berätta om det, för hur annars kan jag dela känslan eller kunskapen om detta?

Mod. Kreativitet. Engagemang. Medkännande. Och öppenhet.

A..


Metta Center - om ickevåld

Inga kommentarer: