tisdag 19 augusti 2014

Jag har min rätt - och den skall jag utöva!

- Jag har rätt. Jag har min rätt och den skall jag utöva. Om det skadar någon bryr jag mig inte om. Jag vill att företaget, föreningen, skall förstå att jag skall ha mitt. Hela organisationen skall veta och alla skall involveras. Den anställde insisterar på sin rätt. Kräver.

Han hänvisar till företaget, föreningen - alltså den juridiska personen. I föreningen finns en anställd, som inte alls har frågan på sitt bord. Hon involveras och informeras, så att hon noga vet att han tycker att föreningen gör fel för hans räkning. För hon måste veta att allt är skit. Så att tonen och känslan håller i sig.

Den som känner till frågan bäst, och bäst hjälper till, har slutat. Hon får mail, där han kräver. Med krav och utsatt tid.

Ytterligare en person, en styrelsemedlem, får information och krav. - Jag kräver att få svar inom en vecka. Styrelsen är ansvarig, ja, men normalt sett inte involverad i detaljfrågor. Styrelsen är ideell, alltså en person som med lust och glädje arbetar utan ersättning. Ton, krav och utsatt tid, blir särskilt hårt hos människor som slutat och som arbetar ideellt.

Ja, visst har du rätt. Och visst vill vi att du skall få rätt. Vi vill dig väl. Men, kan du också försöka förstå att du gör oss ont. Du yrkar skadestånd, du kräver att vi skall göra på vår tid. Vi, som gärna vill att det skall vara rätt. Vi, som sörjer att du yrkar skadestånd för ditt eget väl. Vi, som är vanliga människor. Vi, som finns i föreningen.

Vi är fysiska personer, som vill ha det bra, som du. Vi har sorg och glädje i vårt hjärta. Det är vi som är den juridiska personer. Det är den, oss, du kräver av. Vi, vanliga små människor, gör vårt yttersta för att göra rätt.

Är det oss alla du är förbannad på, så ok. Är det någon enskild du är förbannad på, så lägg det inte på oss andra. Jag vet att det är svårt att gå till källan för ilskan, att nå fram. Men, nu får andra klä skott, ilskan drivs vidare och fler dras in. Vill vi ha det så? Inte jag. Vill du?

Jag - vi - vill dig väl.

A.. 

Inga kommentarer: