fredag 13 april 2012

Vad står högst på agendan - inom natur/kultur i Norrtälje kommun?

Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen, samlades häromkvällen (11/4 2012) för en afton där temat var vad som står högst på agendan inom natur/kultur i Norrtälje just nu. Tanken var information och möjlighet till framtida ord och påverkan, för var och en för sig, eller tillsammans.

Inbjudna till mötet var Norrtälje Naturvårdsstiftelse för ord om Färsna gård och naturen därikring, Dan Westin för ord om vindkraft samt de politiska partierna i Norrtälje för ord om vad som står högst på deras agenda inom natur/kultur just nu. Vänsterpartiet, folkpartiet och centerpartiet hörsammade inbjudan. Vi bugar och bockar, djupt och tacksamt, över er närvaro. Vi gläds åt era ord under kvällen. 

Övriga partier (S, M, SD och KD) var inte representerade.

Roslagskretsens ordförande, Anette Grinde, inleder med en kort presentation om STF, om Roslagskretsen och om kretsens verksamhet. 

Jägmästare Susanne Jansson, Norrtälje Naturvårdsstiftelse, får därefter ordet. Hon talar om Färsna gård. Hon talar med glöd och glädje. Hon bär en sprudlande energi.

Hon talar om tillgänglighet. Det skall vara enkelt och nära. Hon poängterar att det just är så, enkelt och nära, på Färsna gård i Norrtälje. Gården bedrivs med naturen, utomhuspedagogikens och friluftslivets möjligheter. Det ger många skolbarn möjlighet att se naturen och gårdens förutsättningar året om. Utomhuspedagogiken handlar inte bara om natur och friluftsliv, utan lika mycket om historia, samhälle, kultur, språk och geografi. Gården och de aktiviteter som ges genom utevistelserna ger fantastiskt positiva effekter, såsom t ex motion, spänning, upplevelser, social & emotionell kompetens liksom glädje och välbefinnande. Nya roller visar för barnen när de rör sig i nya miljöer. Dockvrån och snickarhörnan byts mot en ny miljö, som inte förutsätter könsrollsbeteenden utan skapar nya förutsättningar. Det är härligt att uppleva hur barnen beter sig helt annorlunda här, i naturen, än hur de gör i skolan eller i andra miljöer. 

- Färsna låter som en gård som bör besökas av alla barn och skolor i vår kommun. Det låter rent fantastiskt fint. Jag blir glad när jag hör henne berätta om gården och dess verksamhet. Jag blir riktigt glad.

Gårdens verksamhet finansieras genom t ex Allmänna Arvsfonden, Lona, Roslagens Sparbank, Leader och genom att skolorna betalar en avgift för sina besök. 

Dan Westin berättar om vindens kraft.  Han talar om att vindens kraft är förnybar och ger väldigt lite klimatpåverkan. Vindkraften växer, vilket även solens kraft kan förväntas göra - alltså talat i energisammanhanget. 

Nackdelen med vindkraftverken är, enligt Westin, att den tar stora ytor i anspråk. Svenska Björn, i vår skärgård, står i planeringsskedet för vindkraft. När byggnation sker till havs kan man förvänta sig den största miljöpåverkan under byggnadsperioden och mindre under driftsperioden. Byggnation av fundamenten och ledningar därifrån kräver relativt stora insatser, som påverkar miljön på olika sätt. Fåglarna och dess färd kan påverkas när byggnationen är färdigställd, men kommer inte upp i samma omfattning i skador på fågellivet som t ex genom trafik/transporter. Efter byggnationstiden kan fundamenten i havet vara en fördel för fisklivet och dess utveckling.

Westin tror inte att några vindkraftverk står vid Svenska Björn i Sthlms skärgård förrän tidigast om 10-15 år. Planerings- och utredningstiden är lång, däri ingår också utredning kring hur naturen och fåglarna påverkas.

Gotland kan ses som en kommun som har kommit långt inom självförsörjning av energi. Danmark ligger långt fram i sin utveckling kring vindens kraft. Av dessa bör vi kunna lära oss mer.

Anna Zetterström (v) talar om naturfrågor. De ligger henne varmt om hjärtat. En av de viktigaste frågorna på vänsterpartiets agenda just nu är att människor skall kunna nå vatten, även om de inte äger marken själva. Detta skall också kunna ske utan att människorna behöver äga en egen bil. Zetterström betonar att det är viktigt att den lilla kustremsa som finns kvar är tillgänglig för allmänheten.

Anna Zetterström ger också uttryck för att vi, i Norrtälje, har väldigt fina kanot- och vandringsleder. Detta är viktigt och positivt. Strandskyddsfrågorna är viktiga från allmänhetens och tillgänglighetens synvinkel.

Det kan heller inte nog betonas att bussförbindelserna är en viktig tillgänglighetsfråga. Utan goda allmänna kommunikation kan vi inte hävda att naturen är tillgänglig för alla. Förbindelserna till många delar av kommunen lämnar en hel del att önska, särskilt under helgerna.

- Jag är benägen att hålla med om att strandskyddsfrågorna är väldigt viktiga för det fria friluftslivet, att de allmänna kommunikationerna i kommunen behöver utvecklas med samma hänvisning och att det är fantastiskt med de fina kanot- och vandringsleder som finns i kommunen.

Bengt Eriksson (c) talar om faror i planeringsarbetet kring översiktsplaner. En ny översiktsplan, och en fördjupad plan är i arbete. Här är tillgängligheten till naturen en viktig fråga. Någon säger, viskande  lite tyst, efter mötet;  - den där Eriksson. Han är en klok & sund en, han.

- Jag är benägen att, även här, hålla med. Såväl i att Eriksson är en klok man, han, och att det är viktigt att se naturen, omgivningarna, tillgängligheten och närheten när tankarna kring detaljplaner formuleras.

- På frågan om ett naturreservat i Färsna får vi svaret att någon specifik utredning inte finns om detta.

Sist, men inte minst, lämnar jag ordet till Per Börjesson (fp). 100 miljoner kronor är öronmärkta till kultur/fritidsnämndens verksamhet i kommunen. Börjesson inleder med att säga att kommunen inte ser kultur/fritid som ett viktigt konkurrensmedel.

- Det ter sig en aning skrämmande, tänker jag när jag lyssnar. Den fantastiska natur och möjligheter till ett aktivt friluftsliv som finns i våra trakter, bör definitivt användas i marknadsföringen av kommunen. Här finns fantastiska möjligheter till mer och till tillväxt.

Börjesson talar vidare om viktiga frågor som står högt på folkpartiets agenda. Där finns folkhälsan,  livskvalitén och projekt om en lättare framtid.  Där finns biblioteken. Han talar med värme om att folkpartiet gillar biblioteken och han ordar om den nya lagen som innebär att varje skolla skall ha ett skolbibliotek. Det är en framgång och en glädje.

I diskussionen kring hamnen och planen som växer fram kring byggnationer i hamnområdet lyfter han frågan om kultur och ett aktivitetshus för god kultur. Det är en viktig del i planeringen och får inte glömmas bort.

Börjesson och folkpartiet månar om folkhälsan och om livskvalitén. Här är föreningslivet väsentligt. Han berättar också om att kultur- och fritidsvisionen är på väg i mål. En text är skriven och är ute på remiss. Den skall förankras och beslutas av kommunstyrelsen. Börjesson ser gärna att den också förankras och beslutas som riktmärke i kommunfullmäktige.

- Ja, kultur/fritid är viktiga konkurrensmedel. Detta är avsevärt mycket viktigare att orda om än vreda ord om vargar, slam och sopor. Om detta är jag verkligen benägen att hålla med.

Roslagskretsen, genom ordförande Anette Grinde, tackar för alla goda ord under kvällen och tackar samtliga de närvarande för aftonen.

Om detta behöver vi orda mer vid andra tillfällen. Det var onekligen nyttigt och informativt.

Ljuvligt är när människor gör. Vi tackar särskilt Anna Zetterström, Per Börjesson, Bengt Eriksson, Hans Andersson, Dan Westin och Susanne Jansson för deras bidrag till denna sammankomst. 

A..

Vill du kommentera inlägget gör du det lätt här. Glöm inte att berätta vem du är.

Inga kommentarer: