måndag 8 november 2010

Rot & Rut & Fakturamodell...

Det finns numera mängder av byggföretag som erbjuder ROT-tjänster och det finns mängder av företag som erbjuder hushållsnära tjänster, för nyttjandet av RUT-avdraget. Det är riktigt förundrande vilken ökning som har skett i arbetstillfällen, nya företag och nya affärsidéer. Däremot är det inte lika förundrande att se hur fakturamodellen fungerar.

Den nyttjas. Den utnyttjas. Den missbrukas. Och den skapar ett stort merarbete i företagen. Därtill får företagen vänta enormt länge på att få sina pengar.

Något positivt kan inte ses i fakturamodellen. Det är tid att höja rösten för att ändra denna modell. Låt de privatpersoner som vill ansöka om skattereduktion göra detta själva. Låt företagarna slippa detta gissel.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: