söndag 14 november 2010

Svenska marathonlopp


Svenska Marathonsällskapets ordförande Roger Andersson skriver, i Marathonlöparen november 2010, att svenska marathonlopp är lika med Stockholm Marathon. Det vill jag, å det bestämdaste, hävda att så inte är fallet. Stockholm Marathon må vara det största loppet under året och det som drar mest löpare, men det kan inte anses vara DET som representerar svensk marathon.

Vi har mängder av marathon- och ultralopp i Sverige. Det finns mängder av arrangörer, genom föreningar och enskilda personer, som aktivt arbetar för sina arrangemang. Att hävda, eller ens tänka, att ett lopp är svenskt marathon vore att förminska alla övriga lopp och det är oerhört synd och orättvist.

Svenska Marathonsällskapet måste se att alla marathonlopp i landet uppmärksammas som representanter för svenskt marathon. Ett lopp får inte ha ett större värde än något annat i denna klassificering för att det har en koppling till storlek eller plats. Sällskapet har en skyldighet att måna om helheten. Bara tanken att svensk marathon ÄR Stockholm Marathon känns oerhört tokigt. Att därtill hävda att det är så, är bara stort beklagligt.

I min egenskap av styrelseledamot och medlem i sällskapet hoppas jag kort och gott att jag aldrig mer får höra eller se det uttrycket.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: