onsdag 3 november 2010

Frivillig revision i de minsta aktiebolagen...

Från den 1 november kan små aktiebolag välja att inte ha en revisor.

Lagändringen berör ungefär 250 000 aktiebolag och handelsbolag. Detta motsvarar över 70 procent av Sveriges företag. I samband med reformen kommer Skatteverket öka sina insatser för att hjälpa främst nystartade företag att göra rätt från början.

Det är bra. Att hjälpa företagarna före, är oerhört mycket bättre än att ge dem ett stort merarbete och kostnader efter.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: