måndag 8 november 2010

Bra utbildning är en absolut nödvändighet...

I dagens NT skriver Markus Berensson om att bra utbildning ger en högre tillväxt.
Ja, så kan det vara. Som en del i en större helhet, tillsammans med många andra ingredienser. Rent krasst kan vi dock konstatera att en bra utbildning är nödvändigt vare sig vi önskar befolkningstillväxt eller bara stå och stampa på samma invånartal.

En bra utbildning krävs för att våra ungdomar skall kunna utvecklas och ta del av hela det utbud som livet ger. En bra utbildning är en grundpelare i livet. Utan den står vi, var och en, ganska slätt. Utbildning kan ske på många sätt, och studier på grundskola, gymnasium och högskola/universitet är ett viktigt sådant. Stora delar av detta erhålls via en obligatorisk skolgång - som måste vara kvalificerad och väl förankrad i bygd och samhälle i stort.

I Norrtälje har utbildning, skola och kunskapsnivåer under lång tid varit ett återkommande ämne - och det inte i alltför positiva termer. I undersökningar har det visats att vi ligger lågt, alltför lågt. Detta kan bero på många saker, som t ex den historiska utbildningsnivån, föräldrar som är lågutbildade och därmed inte peppar sina ungdomar att läsa vidare och det kan också bero på vår skola, dess lärare, rektorer och dess historia och vilja att insprirera ungdomarna att läsa vidare. Eller dess ovilja, om vi skall tala i de de vanliga negativa termer som här hörs.

Det är hög tid att vi vänder blad och går vidare. Att vi lär oss att se hur vi kan inspirera alla våra ungdomar och de vuxna som ännu inte trott om sig själva att de kan. För detta krävs det glöd och engagemang. Ja, det krävs bra skolor och goda förutsättningar runt omkring, med mest av allt krävs en personligt glöd och ett stort engagemang hos de eller den som vill ha en god utbildning med sig i bagaget genom livet.

Min uppmaning går till varje förälder, barn, ungdom och vuxen i vår stad. Fånga er del och hjälp dig själv och Norrtälje att bli en stad med en skola som skapar skillnad. I positiv ton. Låt oss klättra på stegen. En bit i taget. Inte med myrsteg, utan med stora glädjeskutt.

Låt oss nu sluta att tala om hur negativt allt är. Låt oss sluta leta fel. Låt oss istället bygga glädje och kraft i allt det som våra skolor kan ge.

Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: