söndag 14 november 2010

Vi ser dig gärna som medlem.....

Vi skulle glädjas stort om du ville bli medlem i Svenska Marathonsällskapet.

Sällskapet
Sällskapet är en kamratförening som grundades 1952. Föreningen bildades för att skapa ett ökat intresse för maratonlöpning i Sverige och detta syfte gäller naturligtvis fortfarande.

Marathonlöparen
Sällskapet har en medlemstidning, Marathonlöparen, som används för att sprida information om föreningens arbete, om marathon och om andra långlopp i olika former och på oika platser. Tidningen produceras av ideella krafter i föreningen och Marathonsällskapet ser gärna att medlemmarna bidrar med kunskap, texter och bilder till tidningen.

Kontaktombud
I vår organisation ingår kontaktombud till vilka du kan vända dig med frågor om olika aktiviteter inom de olika distrikten. Telefonnummer och e-post till kontaktombuden finner du i tidningen och på hemsidan www.marathonsallskapet.se

Nyhetsbrev
Vi sänder regelbundet ut nyhetsbrev via e-post. Vi ser det därför som mycket positivt att du ger oss din e-postadress när du ger oss dina kontaktuppgifter i samband med din medlemsansökan (som lättast görs via hemsidan)

Utmärkelser
Som medlem kan du erövra Sällskapets olika utmärkelser. Mer information om dessa finner du i tidningen och på vår hemsida. Det finns t ex prestationsmärken i olika valörer (tid/ålder) samt även utmärkelser för olika antal genomförda maratonlopp.

Resor
Marathonsällskapet arrangerar inte egna resor, men ser med glädje att det finns aktiva medlemmar som samordnar resor eller samåker till långloppsevenemang. Sällskapet bidrar gärna till att underlätta kontakten mellan medlemmar som arrangerar kamrat eller vill sprida information om samåkningsmöjligheter. Detta kan t ex göras via vår Facebookgrupp som kan nås via sällskapets hemsida www.marathonsallskapet.se eller direkt via denna länk; Facebook

Rabatt på startavgiften
Som medlem får du rabatt på startavgiften vid ett flertal svenska maraton/ultralopp. Information om rabatter finns dels på vår hemsida, dels via vår Facebookgrupp och skall också finnas på respektive marathonarrangörs inbjudan/hemsida. Om du saknar informationen på arrangörens hemsida, så ställ gärna frågan om de ger rabatt för sällskapets medlemmar.

Löplabbet och Runners Store ger också rabatter till Marathonsällskapets medlemmar. Glöm inte att fråga efter rabatten, så snart du har blivit medlem i Marathonsällskapet.

Medlemsavgift.
Det finns tre alternativ för medlemskap och prenumeration för 2011 som gäller just nu (november 2010)

1) Marathonlöparen och 12 nummer RUNNER’S World. Kostnad 660:-
2) Enbart Marathonlöparen, kostnad 300:-
3) Familjemedlemskap, utan tidning, förutsätter en fulltbetalande, 125:-

Beloppet insättes omgående på plusgiro 82607-3. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter, vänligen texta tydligt.

Våra kontaktuppgifter finner du på; http://www.marathonsallskapet.se/

Med vänliga hälsningar

Hälsar...
Marathonsällskapet gm Anette Grinde ... . . .

Inga kommentarer: