söndag 13 juni 2010

Utbildningar av god kvalité...

Organisationer som ser kunskap som viktigt och håller utbildnings- och informationstillfällen måste lära sig att se vad som är en god utbildning och vad som är ett utbildnings- eller informationstillfälle som inte tillför.

Jag mötte en kvinna som är delaktig i samma organisation som jag. Hon gav uttryck för att hon fann organisationens utbildning helt undermåelig. Deras utbildningar håller verkligen inte måttet, var hennes kommentar. Jag är benägen att hålla med.

Vår gruppchef avstår gärna från att gå på gruppchefssammankomsterna av samma skäl. De tillför inte det som de bör. Men - detta är oxå ett förhållningssätt från den som deltar. Detta är oxå ett förhållningssätt som vi kan dela med oss av - med sänkande ton eller höjande inspiration.

Så. Hur gör vi då för att få organisationens ledning att inse att utbildningarna inte är bra. Den positiva tonen i ledningen, deras försök att inspirera, når inte riktigt ner och skapar inte de mervärden som organisationen förtjänar. Ja. Vi försöker helt enkelt att få dem att se detta. Se, uppmärksamma och förändra.

Jag vill även fortsättningsvis vara en del av denna organisation, men jag vill att den skall fungera bättre och ge det som det är tänkt att den skall ge. Jag vill att dess ledning skall bistå med inspiration och medgångsflyt.

Ja, jag är en kugge i hjulet och min önskan är att bidra med inspiration och medgångsflyt till mina kollegor i min grupp. Precis som jag vill att mina kollegor skall göra för mig.

Det gäller som alltid - att hålla i, och göra det som är tänkt. Att föregå med gott exempel. Själv. För att inspirera andra.

Låt oss tillsammans sprida glädje och en postitiv ton.

Anette Grinde

Inga kommentarer: