lördag 12 juni 2010

Jag lyssnade på Stefan...

...från ett företag som höjer referensmarknadsföring till skyarna. Han talar sig varm om hur "mun-till-mun" metoderna och att lära känna varandra, t ex för att utforska varandras nätverk, lönar sig.

Jag är benägen att hålla med. Det lönar sig verkligen att ta hjälp av andra i sin marknadsföring. Det är billigare. Och det skapar mer.

Det handlar om att nyttja, inte utnyttja, sina nätverk i olika sammanhang. Det handlar om att lyssna vad andra har, kan och behöver. Det handlar om att skapa förtroenden mellan varandra. Det handlar om att dela med sig till sina kontakter. Det handlar om att skapa mervärden för andra. Det ger mervärden också för dig själv och för dina egna nätverk och affärer. Att ge skapar onekligen mer än att bara ta eller kräva för egen räkning.

Anette Grinde

Inga kommentarer: