lördag 12 juni 2010

Medverkan till skattebrott...

Jag hör om och om igen människor (som i kunder till en leverantör) som försöker få sina leverantörer att skriva något annat på fakturan än vad de egentligen har sålt. Det bör de låta bli. Kunderna bör låta bli att be sina leverantörer att begå medhjälp till skattebrott. Det är tragiskt när kunder ber sina medmänniskor att medverka i dina brottsliga uppsåt. Det är tragiskt när människor inte vill respektera de skattesystem som vi har, utan vill skapa egna regler för egen vinnings skull. Och därtill önskar medhjälp från sina - ibland utan ont anande - medmänniskor för sin egna vinning.

Sådant gör mig smått ledsen.

För egen del kan jag också starkt irritera mig över en del av de regler som finns i vårt skattesystem. Men - rätt väg är inte att aktivt och medvetet bryta emot de regler vi ogillar. Rätt väg är att uppmärksamma tokigheterna och aktivt och medvetet arbeta för en förändring. Det tar ibland sin lilla tid, men det känns oerhört mycket jysstare mot samhälle och medmänniskor än att roffa åt sig för egen del på andras bekostnad.

Att skapa sina egna fördelar, i strid mot gällande regelsystem, är att roffa åt sig på andras bekostnad. Det drabbar helt enkelt andra människor. Och det drabbar hela vårt samhälle, genom mindre trovärdighet, lägre skatteintäkter - och orättvisor i vårt samhälle. Därför att några väljer att inte göra rätt för sig.

Lojalitet mot varandra och lojalitet mot samhället en frågor som våra politiska partier och företrädare behöver arbeta med. Och det oxå över blockgränser och mellan alla människor i vårt vackra land.

Anette Grinde

Inga kommentarer: