onsdag 30 juni 2010

Aktivt ickevåld....

Ickevåld står för en aktiv och kreativ tanke, som i att alltid avvisa våld och aggression. Våld kan aldrig vara ett alternativ. Vi kan, som i skall och bör, alltid vägra våld. Vi kan vägra våld, hämnd och aggressiv vrede.

Låt istället omsorg påverka alla delar av livet, såväl i din tanke som i din aktiva handling. Avstå medverkan till tystnad och utanförskap. Avstå vrede och förtryck.

Omslut istället dina medmänniskor med all din omsorg.

A ...

Inga kommentarer: