lördag 19 juni 2010

Presentationsteknik...

Att hålla föredrag är svårt. Det kräver förberedelser, övning och en kunskap om den teknik man använder sig av.

Det finns mängder av hjälpmedel att använda sig av. Power Point, blädderblock, whiteboard och motsvarande är en hjälp - förutsatt att du hanterar tekniken och har förberett ditt föredrag väl. Är du inte förberedd eller om du helt enkelt inte hanterar tekniken kring utrustningen, så skall du inte använda just det hjälpmedlet. Det skapar helt enkelt inte mervärde för ditt föredrag.

Jag lyssnade för en tid sedan på en företagare som skulle presentera sitt företag och sin verksamhet. Han hade inte förberett tekniken och han hade inte summerat sin tanke. Lyssnarna skruvade på sig, poängen med föredraget gick upp i intet. Man kan summera till att tänka att han inte tog riktigt tillfället i akt att skapa mervärde för sig och sitt företag.

Ja. Det är svårt att hålla föredrag. Vi är oxå väldigt olika som personer, var och en, och har olika förutsättningar och kunskap inom olika områden. Att hålla föredrag kräver verkligen förberedelser och övning. Ibland kräver det oxå att du går på en kurs som behandlar temat.

Om du inte vill lägga tiden och kraften på att ditt föredrag skall bli bra, så är det ibland bättre att du låter bli att hålla föredraget. Men - när du tar uppgiften på allvar, så skapar du mervärde för såväl dig själv som för de som lyssnar.

Övning ger färdighet. När du är osäker på din presentation, öva igen och tag gärna hjälp av en vän eller någon som är van för att se ditt föredrag och ditt framförande ur ett annat perspektiv. Ibland ser vi inte själva vad som mår bra av att förändras en aning.

Anette Grinde

Inga kommentarer: