lördag 19 juni 2010

Energigivande möten....

Ja. Det är alldeles underbart att se vilken energi och hur många nya kontakter ett morgonmöte kan skapa. När företagare, med resultat i sinnet, möts i syfte att skapa nya affärer kan verkligen skillnad åstadkommas – för de som önskar skapa skillnad och de som gör. De som väntar på resultat utan att lägga in någon insats själv, kan inte förvänta sig ett resultat, men de som bidrar kan definitivt förvänta sig värde i retur. Detta är naturligtvis ibland en sanning med modifikation. Det finns en del som får i retur helt utan egen insats och det finns en del som inte får så mycket i retur trots en stor insats till gruppen – men det är som livet är, lite lotteri och lite orättvisa. Bortsett från detta kan vi dock konstatera att människor som bidrar med energi, kontakter och glädje oxå kan förvänta sig motsvarande i retur. Det blir liksom så. Till fördel för många.

Ja. Mötet på fredagsmornarna skapar energi. Det tillför. Där finns många olika branscher representerade och där finns många olika typer av människor. Fantastiska människor, som försöker, gör och lägger manken till. Och så några som funderar vidare en stund. Vi möts, vi lär känna varandra, vi lyssnar och vi söker kontakter för varandras räkning. Vi glömmer inte bort varandra när lämnar vårt frukostmöte. Vi har med oss våra kollegor i gruppen i våra bakhuvuden hela veckan, vi har med oss söklistorna och tänker till kring kontaktönskemål och kontaktbehov när vi möter olika människor under veckan. Vi lyssnar aktivt för våra medlemmar i gruppen.

Ibland tror jag att vi tänker fel när vi söker efter kontakter till någon annan. Vi gör saken för stor och för komplicerad. Vår roll, som kollegor i gruppen, är inte att sälja in någons tjänst eller vara. Vår roll är att förmedla en god kontakt. Ja, vi behöver känna till var medlemmarna i gruppen gör, men vi behöver inte sälja in själva uppdraget eller produkten. Låt kollegan själv göra detta.

Vi tänkter oxå fel när vi tänker att vi skall vänta in resultat innan vi lägger manken till själva. Konceptet bygger på att vi ger. Först. När du ger kommer detta, i sinom tid, att leda till att du får. När du förväntar dig att få, utan att själv ge, siktar du istället på egen vinning – till skillnad från mervärde och större vinning för gruppen. Vi arbetar för en grupp, inte i första hand för oss själva. Resultatet kommer dock att visa sig vara lönsamt – för såväl oss själva, som för vår grupp.

Konceptet bygger på förankrade referenser. Något av dina kollegor i gruppen har lyssnat, frågat och förberett en möjlig kund till dig – han/hon har berättat att du ringer och personen ser fram emot ditt samtal. Här kan vi förhålla oss på olika sätt när vi talar med referensen, men det är viktigt att de inblandade vet vad som är sagt och förberett. Tala alltid med den du skall förmedla en kontakt till, så att du vet syftet med sökningen. Det skapar bättre referenser och förutsättningarna ökar för att sökningen genererar ett tänkt resultat. Det är inte meningsfullt att dela med sig av kontakter som mottagaren inte eftersträvar att få kontakt med.

En sökning efter en specifk person kan innebära att han/hon söker motsvarande personer i andra företag, med samma positiion. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så. Tala sålunda först med den du skall förmedla kontakten till, så att du vet vad han/hon verkligen söker.....

Du är välkommen att besöka oss en fredagsmorgon i augusti igen. Då skapar vi nya mervärden för varandra igen.

Anette Grinde

Inga kommentarer: