tisdag 4 mars 2008

Mänskliga rättigheter....

Regeringens web-plats för mänskliga rättigheter

http://www.manskligarattigheter.gov.se/

Portalförklaringen!

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?module_instance=7

http://www.unhchr.ch/udhr/navigate/alpha.htm


Regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/21/42/ef0318b1.pdf...

Inga kommentarer: