torsdag 24 mars 2016

Workshop - få över den andre personen till din sida

Ställ er alla på två led, mitt emot varandra. Se till att ni är lika många, i respektive led. Låt en osynlig linje finnas mellan de båda leden.

Betrakta personen som står mitt emot dig. Sträck ut din hand - tag varandra i handen.

Övningen går ut på att, utan ord, få över den andre personen till sin sida. De skall stå på samma sida.

Är detta en konfliktsituation? Eller en övning i samarbete? Uppkom en situation av samförstånd och ickevåld eller uppkom någon form av konflikt?

Hur fick du över personen till din sida? Varför hamnade du på den andres sida? Hur upplevde du övningen?

A..

Inga kommentarer: