fredag 11 mars 2016

Christian Peacemaker Team (CPT)

Delegationer är ett sätt att bli involverad i arbetet med Christian Peacemaker Teams (CPT). CPT sänder fredsdelegationer för korta insatser (7-14 dgr) till krishärdar runt om i världen. Dessa delegationer skapar band mellan våldsutsatta samhällen och människor, kyrkor och grupper som bryr sig om de utsatta människorna och samhällena. Delegationerna ger volontärerna en första inblick i arbetet i organisationen och skapar förutsättningar för en fortsättning. Mötet innebär en första träff med CPTs "på-marken"-möten med en trosbaserad och aktivt fredsgrundad verksamhet som tydligt visar den starka kraften av ickevåld.

Delegationerna är öppna för alla intresserade människor och kräver inte att man har specifik ickevåldsträning. Du behöver inte identifiera dig som kristen för att ansluta till en CPT-delegation. Det är alltså öppet för var och en att göra en ansökan för att ansluta till en delegation. Det är naturligtvis bra att vara medveten om att det är en kristen organisation, och att de har kristna samlingar på de platser de finns.

Delegationen är alltså det första steget för de som överväger att ansluta till CPT. Eftersom CPT har begränsade medel att bidra med till de som är intresserade att ansluta till organisationen är dess utgångspunkt att var och en står för sina egna kostnader (undantag finns).

CPT söker personer som förstår eller vill försöka förstå konflikter genom gräsrotsrörelser, vanliga samhällsmedborgare, kyrkor och människorättsaktivister, m fl. De vill stå vid de människors sida, som har upplevt våldet, i syfte att ingjuta styrka och mod i dessa personer. Inte för att skapa ytterligare våld, utan snarare för att skapa tolerans och försoning, med fokus i ickevåldsliga aktiviteter. CPT vill utmana frågorna om mänskliga rättigheter och genomföra ickevåldsaktiviteter som ett aktivt sätt att lösa meningsskiljaktigheter.

CPT är en kristen organisation, även om man inte måste vara kristen för att ansluta. De samarbetar och stödjer organisationer i riktning mot en ickevåldslig social förändring t ex genom att lyssna, betrakta händelser i samhället, böner och samtal. De kyrkor som tillhör CPTs och/eller medlemmarnas trosriktning och de samhällen som är knutna till kyrkorna är involverade i ickevåldsarbetet.

Ett viktigt sätt att reducera graden av våld i samhället är att vara en objektiv betraktare för de mänskliga rättigheterna, och att vara en följeslagare till utsatta människor, i samhällen där våldet är utbrett. Att se och ickevåldsligt motsätta sig våldet, att stödja de utsatta, utan att själv utöva våld är en viktig handling för fred och för att reducera våld i ett samhälle. Det finns i CPTs synsätt, som jag läser det på deras hemsida och när jag lyssnat på Annika Spalde, som tillhör denna grupp.

Att vara delaktig i gruppen innebär att man vill lära och arbeta för CPTs värden, att man värnar mänskliga rättigheter, stödjer de utsatta människorna och står vid deras sida i syfte att skapa tolerans, försoning och förståelse - med ickevåldsliga metoder. Jag tänker att det innebär att man har sitt sinne öppet för att lära sig mer om mänskliga rättigheter, relationer och att stå för någon annans rätt, som ett skydd för någon som far illa. Och att man har tolerans mot olika religioner. Man behöver också kunna leva i en kristen realitet.

Delegationerna förväntas samla in pengar för att täcka kostnaderna för delegationen. Summan syftar till att täcka flygbiljetter till/från landet, lokala resor, boende, måltider, viseringar och andra nödvändiga avgifter. Uppdraget är inte betalt, sålunda. Deltagarna förutsätts bidra med såväl sin tid som med medel för att kunna genomföra besöket och att de skall kommunicera sina erfarenheter till lokala grupper och media i retur. Det innebär att det inte får brista i engagemanget och i kunskapen att kommunicera sina erfarenheter efter deltagandet. Jag upplever kraven som viktiga, för en sådan organisation som vill men saknar egna resurser. Jag upplever kraven också relativt högt ställda, men ändå relevanta och inspirerande.

Efter att ha varit delaktig i en delegation kan du gå vidare med olika utbildningsaktiviteter, för att sen kunna bidra genom att ingå i ett projekt. Du är då anställd av CPT och stationerad under en längre tidsperiod.

A..

Källor; 
CPT.s hemsida samt föreläsning med Annika Spalde i Brandbergen (höst 2015)

Länkar; 
CPT Palestina

CPT Colombia
CPT Irak - Kurdistan
OCHA - OPTInga kommentarer: