onsdag 23 mars 2016

Östra Jerusalem

Damaskusporten är en av ingångarna till den gamla staden i Jerusalem. Här innanför bubblar det av marknadsliv.

Säkerheten i anslutning till ingången är hög. Här har några incidenter (knivdåd, militära utmaningar, mm) skett. Dessa händelser skapar en högre militariseringsgrad, tvingar människor till rädsla. Men, vad är sant kring dåden? Vad är bakgrunden och har de verkligen skett som det sägs - eller har något annat hänt? Terminologi är viktig. Att använda rätt ord -  inte kalla ett helt folk för något de inte är eller att inte skapa en större rädsla för en viss plats än nödvändigt  - är viktigt. Det finns anledning att fundera över strategierna; vilken är riktningen?  Och varför?


Innanför de fantastiska gamla murarna, i den gamla staden, råder ett intensivt folkvimmel. 

Staden är indelad i olika delar, där olika folk bor och verkar och där olika religioner finns. Här är en bild där palestinierna har sin näring, i de vackra gamla gränderna. De möter oss med vänlig ton, bjuder in, ler och vill så gärna att vi handlar. De erbjuder te, specialpriser bara för oss och gläds när vi säger att vi kommer från Sverige. Plötsligt hänger en israeliska flagga på en fasad - det är alltså en israelisk bosättning, mitt i de kvarter där de inte skall finnas. Ockupanter - illegala bosättningar - stör ron i staden och kräver kraftig militär närvaro. Det utmanar freden och friden, skapar oro i området. Vem blir tryggare av det? 

Israel är litet. Vi ser förunderligt långt när vi står uppe på en kulle i utkanten av staden.

Härifrån, uppe på en av de många kullana, ser man flera städer. De ligger nära. Det är inte alls långt till nästa stad eller by. Det kuperade landskapet är otroligt vackert. Östra Jerusalem, med den gamla muren, syns där den guldfärgade kupolen - klippmoskén - lyser i den vackra solen.

Muren omgärdar människorna, skär av deras frihet

Muren byggs. Den är enormt hög, förskräckande. Den skär genom landskapet, genom byar och tar människornas mark. Den låser in dem och tar deras frihet. Rättfärdigandet använder argument som alltid hänvisar till säkerhetsfrågor - men varför är man så rädd?

Här har vi bott - på detta "vandrarhem" vill jag aldrig någonsin bo igen.

(Jerusalem 28/2-7/3 2016)*** *** *** *** ***

Östra Jerusalem (Wikipedia 20160315); Östra Jerusalem är en del av Västbanken, som ockuperades av Israel under Sexdagarskriget 1967. Palestinierna ser östra Jerusalem som huvudstaden för en framtida självständig palestinsk stat. Östra Jerusalem är den del av staden som tilldelades Jordanien vid delningen i samband med Israels grundande 1948. I denna del finns bland annat Gamla Jerusalem och några av kristendomens, islams och judendomens heligaste platser såsom Tempelberget, Västra muren ("Klagomuren”), Al-Aqsamoskén och Den heliga gravens kyrka.

Gamla Jerusalem (Wikipedia 20160315); Gamla staden i Jerusalem är muromgärdad och kan räkna sina anor långt tillbaka i tiden. Nuvarande Gamla Jerusalem är uppdelad i fyra kvadranter för olika folk. Gamla staden är en del av Östra Jerusalem och ingår därmed i den av Israel ockuperade Västbanken. Israel har ensidigt annekterat Östra Jerusalem, men detta har inte accepterats av omvärlden. Här finns Tempelberget, som är omstritt som helig plats för alla de tre abrahamitiska världsreligionerna (kristendomen, judendomen och islam). I mitten av den östra sidan av Tempelberget finns den Gyllene porten. På sydvästsidan av Tempelberget finns Västra muren (klagomuren). Söder om Tempelberget finns den äldsta delen av Jerusalem, den så kallade Davids stad, eller Silwan som den kallas av de som bor där. Uppståndelsekyrkan ligger i nordvästra kvarteret. Via Dolorosa leder från Lejonporten i östra muren, mellan Tempelberget och Antoniaborgen fram till Uppståndelsekyrkan.


Inga kommentarer: