måndag 28 mars 2016

Föreningen mot husrivningar berättar vidare....

Föreningen mot husrivningar berättar vidare....

R. - israel/jude - berättar.

1970 startade bosättningsbyggande som alltsedan dess har fortsatt. Det ges nu mängder av pengar för byggnationer av bosättningar berättar föreningsrepresentanten. Hon säger också att vägen dit hela tiden har varit tydlig. De små stegen leder till att Israels bosättningspolitik sakta tar kommando över område efter område.

I dag möts palestinier och israeler väldigt sällan, p g a (frånvaron av) tillstånd, mm, kopplat till fasaden om att palestinierna är terrorister och att deras livssituation skall försvåras. Det är en tydlig linje, säger hon, som vi inte kan bortse ifrån.

Osloavtalet gav A-B-C-områden, som syftade till en frihet för palestinierna. Det blev inte så, det blev istället hårdare och hårdare, med mer mark och områden i israelisk kontroll istället för mot palestinsk kontroll. Israel arbetar hårt för att etablera bosättningar och för att få kontroll över vattenresurserna. Taktiken från Israels sida är att erbjuda saker/områden som är omöjliga för palestinierna att acceptera. Palestinierna blir då ändå alltid det svarta fåret. Israel pressar frågorna i sin riktning och godtar aldrig palestiniernas situationer eller önskemål/krav.

1949-1967; Gröna linjen. Checkpoints och separationsmuren ligger i allmänhet inte på den gröna linjen, utan långt innanför - på palestinsk mark. Många av vägarna vi färdas på är mycket gamla vägar, som människor har färdats på i många år. Många får inte längre åka på dessa vägar. Vi passerar hus och områden från vilka många människor har fördrivits. Människor, som nu tvingas bo någon annanstans spar nyckeln till sitt hus - som minne till sin rätt.

Israel bygger utanför den gröna linjen, på palestinsk mark - illegalt - och tar då områden från någon som brukat jorden, ärvt den och inte längre kan överlåta den i sina arvsled. Marken stjäls av Israel, görs till statlig mark. Bosättningarna byggs alltid med omvärldens vetskap. Segregationen är enorm. 1967 ockuperades Jerusalem. Palestinierna som bor där kan bli medborgare om de svär en lojalitetsed till Israel, klarar ett språktest, ger upp alla andra nationaliteter och att vara palestinier. Det är andra regler än för alla andra som vill bli medborgare. Hur kommer det sig att världen tillåter de apartheidregler som råder här? Hur kommer det sig att internationella regelsystem och t ex FN inte kan sätta stopp för det förtryck som råder? Hur kommer det sig? 

Palestinier lever alltid under andra regler. De får inte lämna området för länge, t ex för studier i andra länder, för att få ha kvar rätten att bo i Jerusalem. Det leder till att "brain-drain" sker i Jerusalem. Palestinier är "gäster i sin egen stad, inte medborgare. De riskerar alltid att förlora sitt tillstånd att vara kvar i Jerusalem. Systemet syftar alltid till att göra livet svårt för palestinierna.

Gröna områden - där byggnationer ej tillåts - finns i Östra Jerusalem. Där bor palestinierna. Sådana områden och byggnadsförbud finns inte för israeler/judar. Ingen utveckling av t ex vägar, vatten, fabriker, mm, sker i Östra Jerusalem. All utveckling och förbättring görs av andra delar än Östra Jerusalem - ingen detaljplan finns och därför kan inga tillstånd ges. Förhållningssättet är konsekvent och systematiskt.

För att få bo kvar måste Jerusalem vara din centrala plats. Du måste bevisa detta genom t ex att betala skatt, visa att du har en arbetsplats, ungar på dagis, mm. Detta gäller bara palestinier, inte judar. Israel säger sig vara demokratiska, men är långt ifrån detta med alla människor. Premiärministern håller hårt i för många departement för att det skall kunna kallas en demokratisk stat. Palestinierna kan bli av med sitt "gröna kort" - sitt gästkort i sin stad - på studs.

Familje-reunion; familjer kan återförenas någon annanstans efter 2001. De får inte återförenas i Jerusalem. 2002; lag för palestinier. De som gifter sig kan inte flytta till Jerusalem; måste i sådana fall bo tillsammans på Västbanken.

Arbeta för oss går bra. Motstånd är inte ok - då dödar vi dig. Ickevåld möts med bomber och gummikulor, ibland också riktiga kulor. Ickevåld möts med våld. Vi segregerar palestinier från palestinier och slår sönder grupper i samhället. - Israel jämför sig med de bästa länder i världen. De demokratiska och rättvisa. Hur är det möjligt att världen inte protesterar, säger hon.

Hon - R. - tror inte på en judisk stat. Vi måste hitta ett sätt att leva här - tillsammans. Hon tror inte att det blir bättre inom de närmaste 10 åren.

Hon berättar vidare om vattnet. De slår av på vattentrycket för palestinierna under sommartiden. Det gör att de måste köpa kompletterande vatten från privata aktörer, dyrt. Alla palestinska hem har därför svarta vattentankar på taket. De får betalat dubbelt för sina resurser.

Palestinierna får inte bygga > 4 våningar. De bor i generationer och få bygga så i sina samhällen, det påverkar demografin i det palestinska samhället. R. ger uttryck för att Israel gör samma sak som Tyskland gjorde mot judarna. Hon känner ansvar för att de inte fortsätter så.

Polisen kontrollerar ständigt palestinierna. De ber om legitimation, kontrollerar väskor. Palestinierna bli kollektivt bestraffade för vad några få gör. Palestinierna får inte service från staten trots att de betalar för detta. Israel skyller på dåliga vägar (som de själva skall bygga), säkerhetsfrågor (som de själva bygger och ansvarar för), mm.

Skolor/utbildning; en stor efterfrågan finns, men palestinierna få inte tillstånd att bygga skolor.

Sopor; sophämtning sker inte med hänsyn till dåliga vägar, säkerhet, mm. Palestinierna får inte heller tillstånd att lösa detta själva. De hotas av höga böter om de kastar soporna i naturen. Vad är det meningen att de skall göra?

Israel är skyldiga - enligt grundlagen och den högsta domstolen, mm - att bygga skolor. Det görs inte, eller det görs väldigt långsamt. De, palestinierna, måste hålla sig till den israeliska skolplanen, de får inte undervisa något annat. De får inte behöva skolbidraget om de undervisar något annat.

Israelerna liv - möjlighet till god livskvalité - är omåttligt mycket högre än palestiniernas. Allt sker konsekvent.

Jeriko är mer än 9000 år gammalt. Det är den äldsta staden i världen. Vägen går från Jerusalem till Jeriko. Här har Jesus vandrat. Hur var lukterna där och då? Detta tillhör världens historia - långt före Jesus och alla andra religioner. Detta tillhör oss alla. Israel har byggt en mur här. De har uteslutit många och inneslutit några. De hindrar människor från att röra sig, resa i sitt egna land. Hur är det möjligt att världen tillåter detta?

Muren. I stadsmiljön är det en skarp mur. På landsbygden är det taggtråd, mm - med en säkerhetszon på flera meter. Den tas ner när terrorismen upphör, sägs det. Checkpoints blir mer och mer permanenta även om orden säger att de skall tas bort.

- De sista 1½ åren har knivar använts mot israeler. Beror detta på rykten om ändringarna kring moskéerna? (Dome of the Rock). - Ockupationsförhållandena från Israel har hårdnat. Var ryktet fakta - vad är Israels avsikt här, undrar R. - Varför vill Israel att detta skall vara ett religionskrig - varför vill de detta, och inte en fråga om palestiniernas rättigheter?

Israel skapar ett system som slår hål på palestiniernas lojalitet mot varandra, de skapar misstänksamhet. De använder samma system som Tyskland och Stasi använde, med angiveri, misstänksamhet och kontroll.

Områden som ligger på fel sida om muren, men inom Jerusalem, förlorar service som t ex vatten, vägar, skolor, polis, sopor, mm.

- Det finns inget stadigt och bestämt ledarskap hos palestinierna, säger R. Det är bl a åstadkommet och söndrat av Israelerna. Det skapar splittring och söndring inom folkgrupperna. Det är ett mycket medvetet val av israelerna, för att söndra.

Det talas om BDS. Det är en ickevåldslig aktion. Det är nu olagligt - i Israels lagstiftning - att uppmana till bojkott av israeliska varor. R. undrar vad hon får säga och vad hon inte får säga.

Motstånd mot en ockupationen är tillåtet enligt internationell lag. Dock absolut inte våld som slår mot civila. Frågan är hur motståndet får se ut, och vilka som kan utöva det.

R.s avslutande uppmaning är; ta reda på mer själva. Släpp inte frågan.

Mer här.
Och här (Varför måste husen rivas?)

(Anteckningar från möte/samtal i Jerusalem 29/2 2016 - en israel/jude berättar. Låt oss kalla henne R.). 

Inga kommentarer: