måndag 19 oktober 2015

Tiggeriförbud?

Nej, någon röst från mig till moderaterna kommer det inte att bli i kommande val. Det ter sig mer och mer klart att de går längre och längre ifrån mina personliga värderingsspår. Moderatstämman, som pågått under helgen, har gått på linjen att fatta beslut om, eller i riktning för ett tiggeriförbud, så tillvida att kommunerna skall få rätt att fatta egna beslut om tiggeriet med stöd av den lokala ordningsstadgan. Partiet kräver sålunda att ordningslagen skall ses över i denna riktning. (Källa; DN).

Tiggeri handlar, ur mitt perspektiv, om människor som har det svårt. Det handlar om människor som inte, i sina liv, funnit ett bättre sätt att skapa sig en försörjning på. De lever svåra och utsatta liv och försöker göra det bästa möjliga av de förutsättningarna. Ja, vi kan tycka att det är ett beklagligt sätt, men låt oss i sådant fall hjälpa till med samtal, diskussioner, handlingskraft, för att göra något i positiva termer, alltså hjälpa dem att komma ur tiggeriet och in i något annat. Det bör inte göras genom förbud utan genom en hjälp att se hur alternativet kan se ut, just för de som är berörda.

Om Sverige tycker att människor skall vara kvar i sina hemländer så måste vi hjälpa dem där, se att de har förutsättningar att leva goda liv där. Det innebär t ex mat på bordet, tak över huvudet, skola för barnen och arbetstillfällen för de vuxna. Vad gör vi där? Ja, det handlar om strategiska beslut, om att se till att de stora beslutsfattande och handlingskraftiga organisationerna bistår, men de handlar också om att se de enskilda människorna. Sådana som du och jag, som inte finns i det stora, utan är vanliga enskilda individer. Det är inte alls säkert att vi/de har tillgång till de stora organisationernas handlingskraft och pengar. Det är därmed inte alls säkert att pengar till stora organisationer hjälper just dessa människor.

Om vi inte bryr oss om hur de behandlas eller har det i sina hemländer så måste vi se dem här. Det måste vi i och för sig göra ändå, eftersom de finns här. De lever och verkar här, mitt ibland oss, och är människor som du och jag. Som behöver behandlas med värdighet och som därmed också behöver få del av alla mänskliga rättigheter och samhällets alla funktioner.

Tiggeriförbud handlar om att utesluta människor från deras möjlighet att försörja sig. Om ett förbud skall komma till stånd måste vi först bidra till att skapa andra förutsättningar, så att de kan försörja sig på annat sätt. Var är den diskussionen? Fanns den också på Moderaternas stämma, eller utgick den bara från brottslighet, ostädade gator och dåligt samvete hos dem som betraktar de som sitter på stadens gator och torg?

Hjälp människorna. Stjälp dem inte. Skapa goda och positiva förutsättningar. Lotsa alla berörda vidare med omsorg & kärlek, inte med hinder & allvarsord.

A..Tips! Bokföringskurs
7-8 november 2015,

Inga kommentarer: