torsdag 15 oktober 2015

Riksdagsseminarium om Västsahara

Fantastiska människor driver viktiga frågor. Det är tur att det finns sådana som gör. Som uppmärksammar, driver och gör.

Tack, t ex till Johan Büser (S) och Emmaus Stockholm, som dragit i frågan om ett riksdagsseminarium på frågan om Västsahara. Det var ett bra seminarium med många kompetenta och viktiga föreläsare. Det är inspirerande och viktigt - att höra att flera olika organisationer och människor bryr sig om frågan, att den inte är (helt) bortglömd. Man kan lätt tro det, eftersom det är så tyst. Ja, det har förstås inte varit helt tyst under den senaste tiden. Det är bra, det skapar möjlighet till kunskap för fler.

I andra kammarsalen var det inte tyst idag. Ja, publiken var tyst, för det fanns inte tid för frågor i det digra och viktiga programmet. 200 besökare var på plats, lyssnade ihärdigt och intresserat till de röster som t ex talade om ockupationen, om människornas levnadsförhållanden, om varför, juridik, faktiska omständigheter, våld & förtryck och om folkrätt. Jo, någon liten oro infann sig i lokalen när en person (eller möjligen flera) avvisades med mild handkraft. Vad var detta tro? Fanns hoten i rummet? Ja, så kan det vara - särskilt för människor som lever under förtryck och ändå försöker göra något åt sin och andras situation.

Västsaharierna lever under ockupation. Så har det varit i 40 år.

Vad gör världen, som t ex FN och världens alla nationer, åt detta? Ja, nästan ingenting verkar det som. Det är hög tid för en ny ton i detta.

A..


Länkar; 

Inga kommentarer: