onsdag 5 mars 2014

Mobbning & härskartekniker ...

Jag läser Mary X Jensens inlägg om mobbning & härskartekniker - om att vara rätt person på fel plats, på hennes blogg Mina Moderata Karameller.

Mary X Jensen talar här om viktiga frågor. Hon skriver om mobbning, härskande och förlorad kraft. Om att vara rätt person på fel plats. Om att vara kunnig, men inte tas tillvara. Det hon skriver känns igen. Faktiskt och praktiskt. Det är oerhört tragiskt, och ett oerhört slöseri på kunskap & kraft. Ja, det är ett ledarskapsproblem när människor mobbas, utesluts eller härskas på annat sätt. Det är också ett organisationsproblem, eftersom man förlorar ofantligt mycket kunskap, arbetsglädje och framgångskraft när man tillåter detta - och inte ser till att lösa de problem detta medför. Varje människa i en organisation bär kunskap - att nyttja och höja, inte förtär, kränka och förstöra. Det är ledningens - och var och ens - ansvar att se till att kunskapen tas till vara. Var och en kan - och ska - höja rösten för att se till att ingen kränks. Som medmänniska är det min uppgift att se och tala. Och det är också din, att ställa dig upp till försvar för den som kränks.

Nej, det är ingen egentlig skillnad i en ideell organisation. Också där finns en ledning och därmed också en chef. Skillnaden kan vara att den är vald p g a någon annan kompetens eller tanke, än att vara just chef. Kanske är den vald för sin politiska bakgrund, utan kompetens att vara en ledare för andra. Tanken bör ändå vara densamma - vi alla i en organisation skall arbeta för varandras och organisationens väl. Det är därför vi är där.

Ja, riktningen bör vara att ta vara på de goda krafterna som finns i organisationen - d v s människorna - och använda dem för organisationens framgång -  och för de allas väl.

Härskartekniker används av både män och kvinnor. Ibland kanske omedvetet, ibland för att mod saknas och ibland i bristande kunskap, men det gör det inte mindre förskräckligt. Det är viktigt att uppmärksamma dessa obehagligheter. Det är ett stort resursslöseri, det sänker människors kraft och det gör både människor & organisationer svagare.

Du som ser, bör bidra till att säga stopp. Du som gör, bör tänka om. Du som tyst betraktar utan att agera, bidrar till att det sker.

A..


  • Inlägg av Mary X Jensen - bl a om Berit Åhs och härskartekniker.
  • Kilden - Forskningsrådet; om de 5 härskarteknikerna. Denna sida, utgör en broschyr gjord för ROKS, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Den fokuserar på kvinnor och män, att det är männen som härskar och kvinnorna som hamnar i bakvattnet. - Ja, det är sant, tänker jag. Men, det bör också sägas kvinnor, särskilt de som har eller vill ha makt, gör på samma vis. De härskar genom osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbel bestraffning och baktaleri, liksom med skuld och skam. Mer länkar & sånt;  Intressant. Bloggkartan NorrtäljeNyligen.seKnuff bloggar - ...
Politometern håller inte måttet - de korrigerar inte felaktigheter!

Inga kommentarer: