måndag 24 mars 2014

Ja, men varför...

Livsluft.
Att arbeta tillsammans med andra människor, där glöd och glädje tillför, är livsluft. Lyckofyllt livsluft. Att arbeta där ord och kraft tillför vänlighet, är en nödvändighet för livet.

Jag uppskattar siffror och regler. Att forma dem rätt tillsammans. Jag uppskattar orden, texten och den lust som detta kan skapa. - Men, de bär också en risk för skada. - När den vi talar med vägrar att lyssna, bara går i försvar, då går inte det framåtsyftande samtalet att föra.

Vad händer när glöden och glädjen plötsligt dör eller när samtalet inte kan föras?

Ja, då finns inte längre livsluft på platsen. Då är tid att gå.

A..

Inga kommentarer: