torsdag 12 december 2013

Vem tar ansvar för vad jag gör?


Föreningsansvar är en lite lurig fråga. Men samtidigt rätt klar. Styrelsen och styrelseledamöterna är ansvariga. Punkt. Så på frågan om vem som tar ansvar för vad jag gör - i en styrelse - så gör jag det själv. Jag tar också ansvar för vad andra gör, i styrelsen och i föreningen. De andra i styrelsen tar också ansvar för det jag gör i styrelsen eller på styrelsens uppdrag. Eller när det kan antas att det jag gör är för styrelsens uppdrag.

Bortsett från detta kan man behöva diskutera vad man menar med ansvar. Och hur detta utkrävs. Och hur man förhåller sig till detta. Och om man kan övervältra detta på någon annan. Ja, alla frågor kan besvaras med - det beror på, eftersom omständigheterna och sakfrågorna ger olika svar.

Om sex föreningar samlas i en förening kring en gemensam fråga, där det t ex framgår att alla föreningarna måste vara överens kring politiska uttalanden, krävs att de (som då kan tolkas som föreningsstyrelserna eller en generalsekreterare med sådant mandat) är överens. Tas dessa beslut i styrelserummet för den samordnande föreningen eller tas de hos medlemsföreningarna, så påverkas också ansvaret. Det fördelas på fler, helt enkelt.

Vem är ansvarig i en förening? 
Styrelsen. Som består av styrelsens ledamöter, var för sig. Styrelsens ledamöter är solidariskt ansvariga för de beslut som fattas av styrelsen.

Men jag om är vald på en medlemsförenings uppdrag? Är jag ändå ansvarig?
Du sitter i styrelsen på ett personligt mandat. Ja, för någons räkning, men ändå på ett personligt mandat. Du är där skyldig att verka för föreningens bästa i alla beslut. I detta menas att du är ansvarig för den samordnande föreningens bästa i detta rum, inte medlemsföreningens bästa. Du är ansvarig för alla beslut föreningen har fattat, om du inte har markerat en avvikande mening (i protokollet) om att du inte står bakom beslutet. Du är ansvarig för allt vad föreningen gör. Den du är vald (d v s medlemsföreningen) för kan inte ansvara (i juridisk mening) för det den inte har varit med om att besluta. Den kan lotsa och leda dig i t ex etiska, moraliska, juridiska frågor, uttalandefrågor, mm, men den är inte med i beslutet. Du är alltid den som är med om det faktiska beslutet. Rör det sig om resurser och felbeslut kring detta kan de inte vara mer än moraliskt medansvariga. De kan stå vid din sida, men de är inte juridiskt ansvariga så att de kan ställas till svars.

Hur är medlemsföreningen ansvarig och hur står de bakom mig? 
De är inte juridiskt ansvariga för de beslut du har fattat i föreningen. Du sitter på ett personligt mandat. De är medlemmar, bara medlemmar. De står bakom dig med kunskap, argument, föreningens inställning, mm - men inte med juridik så tillvida att de kan (med utkrävande av ansvar) påverka i rummet. Du har möjlighet att kommunicera med dem om sakfrågorna (så länge du inte har tystnadsplikt utanför styrelserummet), men de kan inte påverka direkt i rummet. Därför kan de inte heller vara ansvariga för det du säger och gör för deras räkning. Det kan bara styrelseledamoten själv vara.

Om du sitter i en förening styrelse, så är du personligt ansvarig för de beslut fattas och åligganden som finns där. Om du sitter på en medlemsförenings mandat kan de stötta dig med kunskap, men de kan inte juridiskt ta över ditt ansvar. Ja, de kan stötta dig med pengar i en skadeståndsprocess, men det är snarast upp till ert avtal er emellan och en fråga om medlemsföreningens vilja och hur ni kommunicerar innan och under uppdragets gång. Om du inte talar med dem om vad de de facto står för i varje enskilt beslut, så torde du inte ha något att hämta därifrån i en krissituation. De kan inte ansvara, ur något perspektiv, för något de inte känner till.

I din roll som styrelseledamot är du ansvarig också för det du inte känner till - om du borde känt till det. Det ligger i ditt ansvarsområde att känna till. Att ta reda på, att fortsätta fråga om du inte får svar, att vara lyhörd för problemen och att ifrågasätta beslut - är viktigt för en styrelseledamot. Att inte vara på plats, är inte till din fördel. Att låtsas som att problem inte finns, är inte till din fördel. Att inte känna till, är inte din fördel. Att tro att någon annan upplyser dig om saker som är lite luriga, är naivt. Det är inte lämpligt att vara naiv i ett styrelserum.

Ja, man får fatta felaktiga och tokiga beslut i en styrelse - det är styrelsen som är övergripande ansvarig. Men, man (styrelsen och dess enskilda medlemmar) måste följa den arbetslagstiftning, medbestämmanderegler, skattelagstiftning, mm, som finns. Man måste känna till den. Man kan inte göra avsteg ifrån den.

Ja, i en ekonomisk/juridisk process tas pengar normalt sett först från föreningens tillgångar. I detta kan också ingå att de tas ifrån en försäkring, om försäkringsvillkoren stämmer med förutsättningarna i det enskilda fallet (notera det finstilta i försäkringsvillkoren). Annars riskerar beloppet att krävas från de enskilda ledamöterna i ett ansvarsutkrävande (en juridisk process). Om de inte gjort något brottsligt och skarpt oprofessionellt förstås, då kommer saken i ett annat läge. Då lär pengarna krävas av ledamoten/ledamöterna innan de krävs av föreningen.

Som sagt. Ansvar är en liten lurig fråga. Det är svårt att svara ja eller nej. Det beror helt enkelt på. Förutom det faktum att det är styrelsen och de enskilda ledamöterna som är ytterst ansvariga. Inte medlemmarna - utan styrelseledamöterna.

Har medlemmarna i en paraplyorganisation samma ansvar som medlemmarna i en idrottsförening? Ja, i princip. (Alltså, egentligen inget alls). Men ändå inte. (Eftersom själva andemeningen är gemensamt och tillsammans).

Vi har alla ett ansvar. Frågan är vad vi lägger i begreppet ansvar. Och hur det utdöms eller vad som händer när vi inte tar vårt ansvar.

Det beror, som sagt, på omständigheterna i det enskilda fallet. Men, det är styrelseledamöterna i styrelsen som har uppgiften att arbeta, i varje steg och i varje situation, ansvarsfullt och för föreningens bästa. Det är därmed också den som, juridiskt, kan ställas till svars. De är ansvariga, helt enkelt.

Solklart, eller hur?

Om en styrelse inte har tagit sitt ansvar kan de t ex tvingas att betala ur egen plånbok (efter en juridisk process), sitta i finkan (också detta efter en juridisk process) eller bli utsatt för nesan att inte få ansvarsfrihet eller bli avsatt från sin styrelsepost (av medlemmarna i årsmötet).

Anette Grinde
Föreningsutbildare

Klicka på bilden för mer information om huset
(ledigt fr. 1/1 2014).
Inga kommentarer: