torsdag 5 december 2013

Förundrande och fantastiska människor ...

Med förundrande och fantastiska människor vill jag vara. Jag vill njuta av deras kunskap, lära mig mer och se hur de kan dela med sig. Liksom jag kan. Jag hörde en kvinna säga att hon var så fantastiskt glad för att hon fick dela med sig av sin kunskap. Jag tänker att det är självklart att vi skall få dela med oss och bli lyssnade på, men ser att det inte är det. Vilket otroligt resursslöseri det är.

Ja, vi har en roll själva i frågan, men inte riktigt bara. Vi omger oss med människor som har kunskapen och vi behöver, tillsammans, hitta sätt som gör att vi kommer till tals. Och att den vi talar till också lyssnar.

Jag blir förundrad av människor som utesluter. Jag gläds över människor som omsluter, lyssnar och intresserar sig. Och delar med sig av sin omsorg och sitt intresse för andras kunskap. Intresse för andra är en förutsättning för att andra skall få komma till tals.

A..

Inga kommentarer: