torsdag 26 december 2013

Byn - Retur av Arne Gustafsson

Byn - Retur
Foto Arne Gustafsson
Text Goy Persson
Eftertext Hasse Persson
Isbn 978 91 7331 178 6
2008

Byn – Retur är en fotografisk dokumentation över Bäckaby och Ramkvilla socknar. Där människor  lever och arbetar. Människorna är fotograferade i sin vardagsmiljö. Boken är en bild av hur livet tett sig, i denna bygd, för dessa människor och i denna tid. Jag tycker att denna typ av böcker, som är en form av dokumentation av något unikt –  av just dessa människor och just dessa platser, just deras liv i den tid vi och de finns i – är något viktigt. Och fantastiskt. Jag gläds åt att Arne Gustafsson dokumenterat just detta. Och han han har gjort det med vördnad.

Det finns en glädje i att tiden nästan står stilla för några och att den rör sig med vindens hastighet för andra. En glädje, som förutsätter att människorna trivs och gläds med det liv som de har valt eller på annat sätt finns i. Det är ju inte helt säkert att man alltid har möjligheten att välja sin väg. Ja, glädje kan också vara att man har förlikat sig, att man inte är hård och bitter, utan gillar läget. Att man ändå finner livet gott.

Bilderna visar långsamhetens lov, hur lite som förändras med tiden. Men de visar också tidens tand, hur åldern tar ut sin rätt.

Bilderna visar människor som månar om sitt hem och sin bygd. De som brukar gårdarna, håller markerna öppna med strävsamheten som självklar ledstjärna. Även om de kanske inte såg eller ser det så själva. Många av Arne Gustafssons bilder känns sorgliga, t ex när bara den gamla gården eller ladan finns på bilden och den som brukat inte finns kvar. Goy Perssons berättelse om Josef och hans hus, om Josefs Ulla och sonen Rolle väcker undran och sorg. Några få ord kan ge många nya frågor. De får mig att undra hur han hade det, Josef, när hans Ulla dog i så unga år.

Bilderna är fantastiska. De beskriver människorna som bor i bygden och gör den till sin. Formar, låter den vara. Vårdar, låter den gro och växa. Höskörden och älgjakten berättar om kamratskapen. Frånvaron av tävlingsmänniskor och närvaro av lojalitet bygger känslan i byn. Det blir lättare när man hjälps åt och inte skjuter varandra i sank. Av bilder skapas berättelser i min tanke, när jag betraktar dem med långsamhetens lov.

Byn – Retur är en vacker bok, en vacker dokumentation av något som varit och är. Den känns viktig, ger heder åt folket och bygden. Och den är vacker. Den förtjänar begrundan, sida för sida, bild för bild och text efter text.


Anette GrindeInga kommentarer: