fredag 13 december 2013

Skall jag tacka ja till styrelseuppdraget?

Om jag får en förfrågan till ett uppdrag i en föreningsstyrelse bör jag ställa mig frågor som varför, hur, när, med mera.

 • Varför frågar de mig? Vad kan jag tillföra?
 • Stämmer föreningens verksamhet och förhållningssätt med min etik och värdegrund?
 • Hur ser föreningens ekonomiska situation ut? 
 • Har föreningen fullgjort sina åtaganden och tidigare styrelser beviljats ansvarsfrihet? 
 • Finns det god insyn i föreningsstyrelsens arbete?
 • Vilka utmaningar står föreningen inför? 
 • Förstår jag verksamheten?
 • Har någon i styrelsen branscherfarenhet som tillför till verksamhet och styrning? Har jag det? 
 • Har jag tillräckliga formella kunskaper?
 • Vilket arvode kommer jag att få?  
 • Vem är ordförande? Hur ser dennes ledarstil ut? 
 • Hur agerar övriga ledamöter? 
 • Finns styrelseförsäkring? Vad täcker den och var går gränser för mitt ansvar?
 • Är jag införstådd med vilket ansvar uppdraget kräver? Vill jag ta på mig det ansvaret? 
 • Hur kan jag påverka föreningen och dess framtid med min kompetens och mitt förhållningssätt i denna styrelse?
 • Hur lång tid kommer uppdraget att ta?
 • Med mera.

Om jag kan tillföra på ett bra sätt, om föreningen arbetar demokratiskt och nyttjar styrelsens kompetens på ett bra sätt, om jag gillar föreningens grundläggande värde, verksamhet, mm - ja, då kan jag närma mig frågan med ett ja. Men, om detta brister, bör jag absolut säga nej. Nej, skall jag också säga om tiden brister.

Fundera noga, innan du tackar ja - eller nej. Kliv ur, när det visar sig att ni inte vandrar i rätt riktning - och du har gjort allt som står i din makt för att ändra till rätt riktning.

Kom ihåg att föreningsliv är skoj - eller skall vara skoj.

Anette Grinde
FöreningsutbildareInga kommentarer: