måndag 22 april 2013

STF Roslagen ordnar aktiviteter...

STF Roslagen tycker att det är roligt att skapa verksamhet i bygden. Vi lär oss nytt och träffar nya fantastiska människor.

Vi noterar att många av våra medlemmar gärna ser att vi ordnar vandringar, föreläsningar, studieresor och andra typer av aktiviteter. Det gör vi gärna, för att ni skall få en möjlighet att vandra eller besöka olika platser tillsammans med andra. Vi sätter av vår tid och lägger kraft på detta. Ja, det gör vi gärna om det visar sig att ni uppskattar det vi gör.

När STF Roslagen ordnar aktiviteter, så vill vi att du föranmäler dig och inte bara dyker upp. När vi ordnar aktiviteter så vill vi också att du betalar den avgift som aktiviteten kostar. Vi vill också att du gör det till vårt bankgiro i samband med att du anmäler dig. Om du får förhinder till en aktivitet som du anmält dig till, så är det bra om du hör av dig. Vi väntar tålmodigt på alla de som anmält sig, men behöver inte vänta om de ändå inte tänker sig att de skall komma.

Vi har t ex kostnader för föreläsare, ledare, annonser, resor, broschyrer, kuvert, frimärken, utskrifter, telefonsamtal, med mera. Ibland måste vi ställa in aktiviteten för att vi inte har råd att stå för kostnaden i föreningen och den inte blir täckt av den avgift som är satt för arrangemanget. Det kräver att vi vet hur många som kommer - och att vi kan nå dem om vi måste ställa in aktiviteten. Vi lägger tid & glöd, intresse & engagemang, kostnader & annat, och vi hoppas att du uppskattar det vi gör, för att du och andra medlemmar skall kunna delta i våra arrangemang.

Du når oss via brev, telefon eller mail. Kontaktuppgifterna finns i anslutning till aktiviteten, t ex i broschyren eller på hemsidan.

Varmt välkommen till våra aktiviteter.

Anette Grinde
Ordförande STF Roslagen
STF Roslagen @ stfturist . se
www.SvenskaTuristforeningen.se/STF Roslagen

 

Inga kommentarer: