måndag 14 december 2009

Ett viktigt göra före nyår....

Pensionsförsäkring verkar vara ett årsskiftesgöromål. Det är många som funderar kring detta i nyårstid. Och - om du skall göra detta, se till att du gör det innan nyår och inte strax efter. Till nästa år, se till så att du börjar dessa funderingar redan i januari. Det finns helt enkelt ingen anledning att detta bara skall vara ett årsskiftesgöromål. Lite mer tanke och engagemang kan krävas. Året runt.

Från och med inkomståret 2008 har möjligheten begränsats till att göra avdrag i inkomstslaget tjänst med max 12 000 kronor (i stället för som tidigare ett halvt prisbasbelopp med tillägg av 5 procent av tjänsteinkomst mellan 10 och 20 prisbasbelopp). Har du en anställning är det värdefullt att se till att din arbetsgivare betalar en tjänstepensionsförsäkring. Förhandla kring detta med din arbetsgivare.

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet har du från och med inkomståret 2008 rätt att göra avdrag med 12 000 kronor plus ett tillägg på 35 procent av inkomsten. Tillägget kan uppgå till högst 410 000 kronor för inkomståret 2008 och 428 000 kronor för inkomståret 2009.

Ett viktigt göra före nyår är att läsa och begrunda den nya kassaregisterlagen. Ett certifierat kassaregister ska beställas före nyår. Skatteverket påminner nu företagarna som omfattas av kassaregisterlagen att beställa sina certifierade kassaregister före nyår. Lagen gäller företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning - vilket ju är riktigt många. Notera att där finns risk för dryga avgifter om du inte följer lagens bestämmelser. En kontrollavgift på 10 000 kr kan dyka upp tillsammans med Skatteverket, om det vill sig lite illa. Skatteverket planerar helt enkelt ett stort antal kontrollbesök. Så risken är inte försumbar att råka ut för denna avgift. Fortsätter du att fela kan kontrollavgiften dubblas. Det känns helt enkelt lite ont, och onödigt kostsamt.

Och sedan är det precis som vanligt så att julbord till kunder till höger och vänster inte är avdragsgillt. Det riskerar att falla under personlig generositet. Julklappen till kunden likaså. Personlig generositet är helt enkelt inte särskilt avdragsgillt.

Däremot kan representationsmiddagen i samband med en affärsförhandling vara avdragsgill - med maximalt 90.-(+ moms)/tillfälle och med syfte att inleda eller bibehålla en affärstransaktion. Väl förklarad i tanke, handling och i räkenskaper. Kan, är inte samma sak som är. Den kan vara avdragsgill - om rätt förutsättningar är för handen. Med ett jysst kvitto och en korrekt bokföring därtill.

Anette Grinde

Inga kommentarer: